Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 5 - strona 1 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 5 - strona 2 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

18.11. 2010
Stosunki Zewnętrzne UE
Wykład 5
Było przekonanie, że stary kontynent wymaga pomocy. Washington był gotowy tą pomoc zaoferować. Wydawało się, że więzi transatlantyckie budowane na zbieżnych interesach, świat transatlantycki może odgrywać poważną rolę w zglobalizowanym świecie. Zjednoczona poszukiwała własną tożsamość. W porównaniach UE USA widać, że większości wypadku mają podobną liczbę mieszkańców, ten sam PKB, podobne terytorium. Liczba ludności w wieku od 15 do 64 lat procentowo wygląda tak samo, a stopa bezrobocia taka sama. Więc liczby tych „mocarstw” są zbliżone. Kulturowo jednak się różnią. W USA są 2 języki: angielski i hiszpański, a w UE mamy 26 oficjalnych. System konstytucyjny USA ma 200 lat, ma również lepszą sprawność, posiadają najlepszą zdolność bojową, a wydaja więcej na zbrojenia niż wszystkie państwa świata. UE zaczęła to wszystko tworzyć zaledwie kilka kilkanaście lat temu. Lata 60 - 70 to był etap przebudowywania pełnej niezależności od USA. Starało się zminimalizować szkody, jakie były wyrządzane gospodarce przez protekcjonizm, USA mocno się sprzeciwiały polityce rolnej.
II runda GATT - przeszła szybko do kolejnej 1986 runda urugwajska miała zażegnać spory handlowe. Ważny aspekt relacji ameryk w rundzie Urugwaj została zakończony podpisaniem porozumienia, który przyczynił się do powstania GAT - WTO. W latach 1991-1992 Grudzień 1990 r. - porozumienie o Północno-amerykańskiej strefie handlu - Nafta, które w 1994 weszło w życie. To była odpowiedź na europejską integrację. Pobocznym efektem powstania NAFTY - amerykańska strefa wolnego handlu - powstanie systemu wczesnego ostrzegania między Washingtonem a Brukselą Cel: monitorowanie i identyfikacja problemów handlowych. Relacje amerykańsko-europejskie - EWG i UE dot. 3 podstawowych sfer: kwestii bezpieczeństwa, gospodarki i kwestii politycznych, które wypływały z 2 pierwszych
Zjednoczona EU samodzielnie zaczęła budować suwerenność dopiero po zakończeniu zimnej wojny na oparciu partnerstwa transatlantyckiego, zasady multilateralizmu, poszanowanie celów i inspiracji
W połowie lat 90 USA mają nowy horyzont w współpracy z UE.
Nowa agenda transatlantycka - grudzień 1995 r. - tzw. Karta Madrycka
Drugi dokument amerykański - to partnerstwo gospodarcze
Nowy horyzont współpracy w oparciu w nowej agendzie transatlantycka
Wszystkie te przedsięwzięcia miały dać lepszy fundament do kooperacji
Karta Madrycka ( grudzień 199?) zawierała 4 filary współpracy, struktura tego dokumentu wyglądała: I - promowanie pokoju stabilności, rozwoju, np. wojna na Bałkach, konflikty na Bliskim Wschodzie, w państwach postradzieckich


(…)

… nazwę strony, ale źle słychać) Jest to ”Raport: państwa członkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej sojuszu” z 03/2010

…, również tych prowadzonych przez ONZ
Terminy te nie są precyzyjnie zdefiniowane, jakkolwiek mogą oznaczać operacje militarne.
Będą tzw. Reagowaniem europejski, działaniem będzie kierować Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa UE, To był na owe czasy instrument zawarty w trak Nicejskim, wymagana była jednomyślność w Radzie, również procedura konstruktywnego wstrzymywania się od głosów.
Te dokumenty były dla UE powodem…
… - Są to, państwa nazywane ….?, są to państwa typu Polska, Europy Wschodniej, Norwegia, Turcja.
III grupa państwa, że NATO powinno politycznie podporządkowywać się interesom regionalnym, koncepcjom de Gaulle
Istotne: kamieniem milowym w kwestii bezpieczeństwa i obronny w NATO był szczyt w Saint Malo, jesienią 1998 ( w Internecie podany jest grudzień ;-) Ten szczyt dosyć boleśnie uderzył USA, ponieważ ten szczyt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz