Nauka o państwie - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 10598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o państwie - wykłady - strona 1 Nauka o państwie - wykłady - strona 2 Nauka o państwie - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

docx zawiera 33 strony wykładów z przedmiotu nauka o państwie, który prowadzi prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Swoimi zagadnieniami obejmuje takie tematy jak: funkcje nauki o polityce, konfliktowe i integracyjne koncepcje pochodzenia państwa, ewolucja państwa, przymusowy i terytorialny charakter organizacji państwowej, suwerennośc państwa, trójelementowa koncepcja państwa, państwo, naród i jednostka, prawo kapitalistyczne, reżimy totalitarne i autorytarne, modele państw federacyjnych, funkcje państwa, rewolucja, transformacja, reforma, wojny, typy kultury politycznej, globalizacja, etyka przekonań i odpowiedzialności, reżim demokratyczny oraz legitymizacja władzy politycznej.

Dodatkowo omawia jaki wpływ na naukę o państwie miały takie postaci jak: T. Hobbes, Ludwik Gumplowicz, Arystoteles, Robert Filmer, J. Locke, J.J. Rousseau, Platon, K. Marks, Lenin, Michael Fouchou, Weber, Ernest Gelner, Mussolini, Hegel, Engels, Fukuyama, Karl Schmidt oraz Jan Garlicki.

Notatka pozwoli poznać jak przez lata zmieniał się model oraz obraz państwa oraz przygotować się odpowiednio na zajęcia.

1.Funkcje nauki o polityce
1.funkcja opisowa
2.funkcja wyjaśniająca - wyjaśnia powiązania przyczyny i skutku, odwołuje się do szerokiej wiedzy, kultury, historii
3.funkcja prognozująca - opiera się na założeniu pewnej cykliczności, np. fala demokratyzacji, podstawa są dane demograficzne
4.funkcja instrumentalno-praktyczna - dostarcza wiedzy o tym, jak wygrać wybory, doradztwo polityczne, marketing polityczny
2.Standardowe zagadnienia przedmiotu wiedzy o polityce
W 1948r. UNESCO opracowało katalog spraw, którymi zajmuje się nauka o polityce :
1.teoria polityki
2.instytucje polityczne
3.partie, grupy i opinia publiczna
4.stosunki międzynarodowe
3.Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa.
T. Hobbes - okres przedpaństwowy był zły, ludzie wyniszczali się wzajemnie, więc stworzyli umowę społeczną, która dała początek państwu (umowa ludu z władcą);
Człowiek z natury jest zły, egoistyczny, dąży do własnych pragnień. Umowa społeczna była jakby podporządkowaniem się suwerenowi (można ją jednak złamać, jeśli suweren nie zapewnia bezpieczeństwa). Państwo jest jak Lewiatan(1651r.), który wszystko wchłania, ale daje też bezpieczeństwo.
T. podboju i przemocy - państwo jest następstwem podboju jednych ludów przez inne, silniejsze grupy ludzi pokonują grupy słabsze organizacyjnie, jak twierdził w XIX w. Ludwik Gumplowicz. Twierdził on, że państwo jest ważnym tworem, bo służy zachowaniu gatunku, stwarza ludziom lepsze warunki do życia. Niezmienny jest w nim podział na rządzonych i rządzących. Wassel kampf - walka ras - silniejsza grupa zawsze podbija słabszą.
Teoria marksistowska - sformułowana głównie przez Engelsa - powstanie państwa dokonało się w szeregu przeobrażeń - państwo niewolnicze na drodze ewolucyjnej stało się państwem feudalnym, to przeobraziło się w kapitalistyczne. Kolejnym etapem ma być państwo komunistyczne bez granic, ze wspólną własnością. Koncepcja zakłada, że państwo jest organizacją przymusową, służącą władzy, w którym jedna klasa panuje nad drugą. Nierówny podział pracy doprowadził do podziału społeczeństwa na klasy, państwo zaś miało dać bezpieczeństwo w tej walce klas, ale dało je jedynie klasie posiadającej.
4. Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa
Arystoteles - koncepcja naturalistyczna; ludzie, nie mogąc samodzielnie uchronić się przed niebezpieczeństwami, zaczęli w sposób natural

(…)

… w prawie międzynar., jest użycie siły, którym posługuje się Karta Narodów Zjednoczonych; obejmuje ono nie tylko przypadki, w których odbywa się starcie sił zbrojnych 2 lub więcej przeciwników, ale akcje zbrojne, które nie napotykają zbrojnego oporu, jak to zdarza się często przy interwencjach zbrojnych.
48.Politic, policy, politics.
Politics to jest kategoria nadrzędna, sztuka rządzenia państwem, stanowienia…
… czasowej umrze i to państwo
Marks zakładał, że w drodze rewolucji socjalistycznej powstanie dyktatura proletariatu, ona miała użyć przemocy w dokonaniu przemian społecznych
LENIN - państwo to organizacja siły i przemocy w celu dławienia jakiejś klasy. Dyktatura proletariatu nie może być pogodzona z parlamentaryzmem, zasadą podziału władz, powszechnym prawem wyborczym i równością wobec prawa. Gdy proletariat stanie się klasą panującą, obali burżuazję; dyktatura proletariatu jest właściwą demokracją. Wg Lenina dyktatura proletariatu to dyktatura partii komunistycznej.
9.Terytorialny charakter organizacji państwowej.
WYKŁAD: /o terytorium państwa/
Terytorium państwa - obszar geograficzny, na którym rozciąga się suwerenne zwierzchnictwo państwa. Każde państwo od czasów powstania wykazywało chęć…
… i socjolog.
Główne założenia:
Koncepcja ta wpisuje się w tzw. nurt darwinizmu społecznego ( interpretuje on historię ludzkości jako historię walk między grupami ludzkimi )
Na początku grupy ludzkie ( hordy ) łączą się i powstają plemiona. Powstałe plemiona nastawione są do siebie w sposób antagonistyczny. Jedno plemię podbija inne i narzuca mu swoją władzę. Na drodze coraz to szerszych podbojów kształtuje…
… do rozwiązywania problemów w skali globalnej.Socjologowie i ekonomiści mają różne wizje porządku globalnego. Jedna z prognoz przewiduje zanik państw narodowych, unifikację na poziomie regionalnym i globalnym pod egidą ponadnarodowego rządu światowego - jest to jednak wizja skrajna.W dyskusjach podkreśla się, że procesy globalizacji kulturowej wpływają na kształtowanie się ponadnarodowej sfery publicznej…
… stosowania interwencjonizmu:
polityka New Deal w USA w czasie wielkiego kryzysu lat '30. plan Marshalla w państwach Europy Zachodniej, plan Erhardta w Niemczech po drugiej wojnie światowej, kontrolowana przez państwo powojenna odbudowa gospodarek Japonii, Republiki Chińskiej (Tajwanu) i Korei Południowej. Gospodarka Chińskiej Republiki Ludowej od roku 1975 do czasów współczesnych, polityka rolna Unii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz