Prawo pracy - rozwiązany test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 7742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - rozwiązany test - strona 1 Prawo pracy - rozwiązany test - strona 2 Prawo pracy - rozwiązany test - strona 3

Fragment notatki:...W czasie trwania umowy na czas określony:
a. Strony mogą uzgodnić dłuższy okres wykonywania pracy w ramach tej samej umowy o pracę
b. Istnieje ustawowy zakaz zawierania dodatkowych uzgodnień co do czasu trwania umowy o pracę
c. Strony mogą uzgodnić dłuższy okres wykonywania pracy, ale w ramach kolejnej umowy o pracę [x]...

...Umowa na okres próbny może poprzedzać
a. Wyłącznie umowę na czas nieokreślony
b. Wyłącznie umowę na czas określony
c. Każdą umowę o pracę [x]....Dowód na okoliczność niedyskryminacji przeprowadza- w razie postępowania sądowego przeprowadza:
Sąd- z urzędu
Sąd- na wniosek pracodawcy
Pracodawca- na podstawie kodeksu pracy
Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstaje przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, odpowiada:
Pracodawca wskazany w porozumieniu o przejęciu zakładu pracy
Solidarnie dotychczasowy i nowy pracodawca
Wyłącznie dotychczasowe pracodawca
Pracodawca odmówił zatrudnienia pracownicy z powodu jej obowiązków rodzinnych (wychowanie dzieci), które mogą uniemożliwić jej pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownica uważa się za dyskryminowaną, czy przysługuje jej:
Wyłącznie roszczenie o odszkodowanie
Wyłącznie roszczenie o nawiązanie stosunku pracy
Do wyboru roszczenie o odszkodowanie lub nawiązanie stosunku pracy
W czasie trwania umowy na czas określony:
Strony mogą uzgodnić dłuższy okres wykonywania pracy w ramach tej samej umowy o pracę
Istnieje ustawowy zakaz zawierania dodatkowych uzgodnień co do czasu trwania umowy o pracę
Strony mogą uzgodnić dłuższy okres wykonywania pracy, ale w ramach kolejnej umowy o pracę
Umowa na okres próbny może poprzedzać
Wyłącznie umowę na czas nieokreślony
Wyłącznie umowę na czas określony
Każdą umowę o pracę
Stosunek pracy powstanie w razie zawarcia:
Umowy zlecenie
Umowy agencyjnej
Umowy o pracę za czas wykonania określonej pracy
Informacje o kandydatach którzy zgłosili się do naboru w służbie cywilnej:
Są powołani do publicznej wiadomości na podstawie ustawy o służbie cywilnej
Są podawane do publicznej wiadomości za zgodą kandydata
Są poufne
Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub części przepisów prawa pracy mogą podpisać
Pracodawca i zakładowa organizacja związkowa
Zakładowa organizacja związkowa i przedstawicielstwo pracowników
Pracodawca i inspektor pracy
Absolwenci krajowej szkoły administracji publicznej
Muszą odbyć służbę przygotowawczą
Odbywają skróconą służbę przygotowawczą
Są zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej
Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania jest regulowany:
Tzw. Pragmatykami pracowniczymi i kodeksem pracy
Tzw. Pragmatykami pracowniczymi i kodeksem cywilnym
Wyłącznie pragmatykami pracowniczymi
Limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na Dany rok:
Jest ograniczony decyzją rządu
Jest nieograniczony
Jest ograniczony w ustawie budżetowej
Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej organizuje
Wojewoda


(…)


Każdy obywatel polski posiadający 3- letni staż pracy w administracji państwowej
Zakaz konkurencji w stosunku pracy działa:
Z mocy prawa w przypadkach związanych w kodeksie pracy
W przypadkach wskazanych w układzie zbiorowym pracy obowiązującym u danego pracodawcy
Na podstawie umowy pracodawcy i pracownika
Zakaz konkurencji może działać
Wyłącznie w czasie trwania stosunku pracy
Wyłącznie w okresie 2-ch…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz