prawo pracy - Kodeks Pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4550
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo pracy - Kodeks Pracy - strona 1

Fragment notatki:

Zapisana w wordpad. Zawiera treści dotyczące prawa pracy czyli geneza prawa pracy, normy prawa pracy, cechy prawa pracy, stosunku pracy.
Prawo pracy normuje również stosunki prawne związane z pracą dobrowolnie podporządkowaną.
LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI - słyszałeś kiedyś te słowa, wiesz co one oznaczają, jeśli nie, koniecznie odwiedź tą notatkę. Wiele słyszy się dziś o cechach stosunku pracy, ale co to właściwie jest, dowiedz się. Ściągnij tą notatkę.

Geneza prawa pracy
Prawo pracy powstało z 2 wcześniejszych galezi prawa administracyjnego i cywilnego
Z prawa admin prawo pracy zaczerpnęło w szczególnpsci instytuję nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy.
Z prawa cywilnego zaczerpnęło zobowiazaniową koncepsje prawa pracy.
W Polsce prawo pracy wyodrębniło się w samodzielna galaż prawa w zakresie miedzywojennym. Dla tego okresu charakterystyczne było zróżnicowanie statusu prawnego pracownikow umysłowych i robotnikow.
Formalne wyodrębnienie prawa pracy w samodzielna gałąź prawa w 1964r w przepisach wprowadzających kodeks cywilny znalazł się przepis stanowiący przepisy kodeksu cywilnego nieuchybianą stanowisku pracy.
Przedmiotem prawa pracy jest- praca dobrowolnie podporządkowana, wykonywana osobiście na rzecz pracodawcy za wynagrodzeniem. Prawo pracy normuje również stosunki prawne związane z pracą dobrowolnie podporządkowaną.
Prawo pracy nie reguluje cywilnoprawnych stosunków zatrudnienia tj, takich, które powstają w oparciu o np. umowę zlecenia, o dzieło, agencyjną. Poza zakresem regulacji prawa pracy pozostają stosunki zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych tj, np. ąołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej. Ich stosunki służbowe są regulowane przepisami prawa admin, a zakres podporządkowania przełożonym jest daleko większy niż w stosunku pracy.
W prawie pracy można wyodrębnić:
*tzw indywidualne prawo pracy (prawo stosunku pracy), na które składają się przepisy określające wzajemne obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy;
*zbiorowe prawo pracy obejmujące p[rzepisy takie jak w szczególności: o związkach zawodowych, organizacjach pracodawców, o rozw sporów zbiorowych;
*prawo pracy tworzą również przepisy dotyczące nadzoru nad jego przestrzeganiem (Panstwowa Inspekcja Pracy i Społeczna Inspekcja Pracy)
*procesowe prawo pracy tworzą przepisy kodeksu postępowania cywilnego (KPC) poświecone rozstrzyganiu sporów indywidualnych z zakresu prawa pracy.
Szczególne właściwości norm prawa pracy:
*większość przepisów prawa pracy ma charakter granicznie zastępujący, co jest konsekwencją obowiązywania art. 18-paragraf 1 i 2 KP,
*dyferencja czyli normowanie takich takich samych stanów faktycznych normami o różnej tresci. Przyczyny takiego zróżnicowania praw i obowiązków pracowników mogą być:
-podmiotowe- szczególny status prawny kobiet w ciązy, pracowników młodocianych;
-przedmiotowe- szczególny rodzaj pracy (np. kierowców), szczególne zagrożenia w pracy.
*kumulacja sankcji typu cywilnego i admin. W prawie mocy wystepuje zarówno sankcja odszkodowawcza (np. w razie wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę) jak i sankcja nieważności czynności prawnej w razie niezachowania przewidzianej prawem formy np. nieważność umowy o zakazie konkurencji w razie zawarcia umowy ustnej. Za naruszenie prawa pracy może być również kara grzywny.


(…)

…)
*konstytucja
*ustawy
*ratyfikowane umowy miedzynarodowe
*rozporządzenia.
„Specyficzne” żródła prawa pracy:
*układy zbiorowe pracy (jednozakładowe i zakładowe)
*oparte na ustawie porozumienia zbiorowe np. tzw pakiety socjalne
*regulaminy np. regulamin pracy czy wynagrodzenia
*statuty np. szkoły wyższej.
Kodeks Pracy dopuszcza na warunkach opisanych w art. 9 możliwość zawieszenia stosowania przepisów prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz