Powierzenie pracownikowi innej pracy - omówienie - Stosunek pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powierzenie pracownikowi innej pracy - omówienie - Stosunek pracy - strona 1

Fragment notatki:

POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ PRACY
-jednostronna zmiana treści stosunku pracy poleceniem pracodawcy, nie jest wymagana zgoda pracownika
-nie ma obowiązku zachowania formy pisemnej
-pracodawca musi mieć uzasadnione potrzeby
-jeżeli pracownik oceni powody pracodawcy jako bezzasadne zaprzestanie wykonywania pracy i tego nie udowodni poniesie konsekwencje tego zachowania
-pracodawca może pracownikowi powierzyć inną pracę, niż ta która określona jest w umowie [=praca innego rodzaju]
-powierzona praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika
-gdy pracownik odmówi podjęcia innej pracy, a pracodawca sięgnie po rozwiązanie umowy o pracę, organy rozstrzygające spory są obowiązane ocenić, czy potrzeby zakładu pracy uzasadniają korzystanie art. 42§4 KP i czy odmowa pracownika podjęcia innej pracy mogła uzasadniać jego zwolnienie na podstawie art. 52 KP
-pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym
-okres wykonywania pracy innego rodzaju może praktycznie ulec wydłużeniu do 6 miesięcy, jeżeli fakt powierzenia pracownikowi innej pracy nastąpi na styku 2 lat kalendarzowych
-powierzenie innej pracy nie musi być dokonane na piśmie, zawierać uzasadnienia, a także nie podlega konsultacji z zakładową organizacją związkową reprezentującą prawa i interesy pracownika
-powierzenie innej pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia
-jeżeli pracodawca po upływie 3 miesięcy nadal zatrudnia pracownika na innym stanowisku niż to, które zostało określone w umowie o pracę, może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą
-jeżeli pracodawca nie realizuje obowiązku przeniesienia pracownika po upływie 3 miesięcy musi dokonać wypowiedzenia zmieniającego chyba, że pracownik akceptuje decyzję pracodawcy
-pracownikowi nie przysługują roszczenia w razie nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia umowy o pracę, bądź wypowiedzenia warunków
-powierzenie wykonywania innej pracy następuje w drodze polecenia
-pracodawca nie może powierzyć pracownikowi pracy pod kierownictwem innego podmiotu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz