Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych

note /search

Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 5250

Jest to zbiór wykładów z przedmiotu prawo pracy na UŁ (Uniwersytecie Łódzkim), wykładowca to dr D. Makowski. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: właściwości prawa pracy, umowa o pracę, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, nietypowe formy zatrudnienia, ochrona szczególna p...

Prawo pracy - czas pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2779

Art. 128- definicja czasu pracy  Doba pracy, tydzień pracy   Okres rozliczeniowy jest to jednostka czasy która jest przyjęta przez pracodawcę dla celów rozliczenia  pracownika z wypracowanego czasu.   Norma czasu pracy to maksymalna licz...

Prawo pracy - materiały

 • Politechnika Śląska
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4046

pdf.. Pierwsza prezentacja "Środki ochrona indywidualnej" porusza zagadnienia takie jak: wypadki przy pracy, zmniejszenie ryzyka wypadków, klasyfikacja środków ochrony indywidualnej, odzież ochronna, odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi, odzież gazoszczelna, odzież chroniąca przed działa...

Prawo pracy - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 8036

Z lewego boku każdego pytania jest informacja, gdzie można odnaleźć odpowiedz - należy szukać w ksiażce pani prof. dr hab. Teresy Liszcz - Prawo pracy. W notatce porusza między innymi kwestie takie jak: ogólna charakterystyka prawa pracy, źródła prawa pracy, zasady prawa pracy, pojęcie i rodzaje st...

Prawo pracy - źródła prawa, podstawy zatrudnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2688

Makowski. Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: układ zbiorowy pracy, podstawy zatrudnienia, charakter zatrudnienia pracowniczego na podstawie umowy o pracę, umowa na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas wyk...

Prawo pracy - zwolnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2198

Makowski z UŁ (Uniwersytet Łódzki). Notatka liczy 9 stron. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: forma reprezentacji zbiorowej pracowników tymczasowych, zwolnienia grupowe, zakres ochrony szczególnej w związku ze zwolnieniami grupowymi, pracownik zwolniony z przyczyn nie...

Prawo pracy - zarys i charakterystyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2842

Prowadzący to dr D. Makowski z UŁ (Uniwersytet Łódzki). Notatka liczy 14 stron. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na tematy takie, jak: przedmiot i systematyka prawa pracy, zbiorowe prawo pracy, kryterium podmiotowe, zasada wolności nawiązywania stosunku pracy, charakterystyka źródeł prawa...

Prawo pracy

 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 903
Wyświetleń: 5775

Na 42 stronach bardzo szczegółowo omówiono 170 zagadnień, które przybliżają znajomość prawa pracy. W notatce omówiono uregulowanie prawa pracy z polskiego kodeksu cywilnego, jak również europejskie zasady i uregulowania prawa pracy. W notatce uregulowanie między innymi takie zagadnienia jak: Przedm...

Notatki prawo pracy

 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 6132

Zdefiniowano także pojęcie powołania, jako aktu administracyjnego, w rozumieniu prawa pracy, który wywołuje dwojaki skutek, wskazano jednocześnie na różnice między powołaniem, a stosunkiem pracy. Omówiono zagadnienie chorób zawodowych , przepisów BHP i urlopu macierzyńskiego. W notatce poruszono te...

Prawo pracy - Kodeks Pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4536

Zapisana w wordpad. Zawiera treści dotyczące prawa pracy czyli geneza prawa pracy, normy prawa pracy, cechy prawa pracy, stosunku pracy. Prawo pracy normuje również stosunki prawne związane z pracą dobrowolnie podporządkowaną. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI - słyszałeś kiedyś te słowa, wiesz...