prawo pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 5803
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo pracy - strona 1 prawo pracy - strona 2 prawo pracy - strona 3

Fragment notatki:

Na 42 stronach bardzo szczegółowo omówiono 170 zagadnień, które przybliżają znajomość prawa pracy. W notatce omówiono uregulowanie prawa pracy z polskiego kodeksu cywilnego, jak również europejskie zasady i uregulowania prawa pracy. W notatce uregulowanie między innymi takie zagadnienia jak: Przedmiot prawa pracy,funkcje prawa pracy, źródła prawa pracy, charakter norm prawa pracy, autonomiczne prawo pracy, zbiorowe układy pracy, porozumienia zbiorowe, stosunek pracy. Notatka wymienia również inne stosunki zbliżone do stosunku pracy oraz termin samozatrudnienie. W notatce spośród 170 innych definicji można odnaleźć pojęcie pracodawcy, pracownika i jego zdolności prawnej, rodzai umów o pracę i ich treść, ustania stosunku pracy i wypowiedzenia stosunku pracy. W notatce prawo pracy omówiono również: okresy wypowiedzenia, termin wypowiedzenia, ochrona przed wypowiedzeniem, roszczenia pracownika, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy i z winą pracownika, zwolnienie grupowe. W notatce wytłumaczono również zagadnienia zakładu pracy, polecenie pracodawcy, zakaz konkurencji, odpowiedzialność pracownika, świadectwo pracy, czas pracy i wszelkie zagadnienia pokrewne. Notatka porusza również temat urlopu, wynagrodzenia, dopłat itp.Notatka w bardzo szczegółowy sposób pozwala zapoznać się z materią prawa pracy.

Zagadnienia egzaminacyjne z prawa pracy
Pojęcie prawa pracy (fakultatywne)
Przedmiot prawa pracy
Przedmiotem prawa pracy są społeczne stosunki pracy związane z pełnieniem pracy dobrowolnie podporządkowanej. Są to równocześnie stosunki prawne. Na społeczne stosunki pracy składają się:
relacje między pracownikiem a pracodawcą (indywidualne stosunki pracy);
relacje między zakładową organizacją związkową a pracodawcą (zbiorowe stosunki pracy)
Dodatkowo do przedmiotu prawa pracy zalicza się stosunki poprzedzające nawiązanie stosunku pracy związane z pomocą dla poszukujących pracy (stosunki pośrednictwa pracy), stosunki pośrednictwa zawodowego.
Do przedmiotu prawa pracy należą też stosunki związane z rozstrzyganiem sporów ze stosunku pracy.
Do prawa pracy zaliczano też stosunki ubezpieczenia społecznego jako stosunki życiowo związane ze stosunkiem pracy. W związku jednak ze stopniowym poszerzaniem zakresu podmiotowego ubezpieczeń społecznych, które poza pracownikami zaczęły obejmować coraz szersze grupy osób niebędących pracownikami (rolników indywidualnych, twórców, rzemieślników, osoby prowadzące działalność gospodarczą i inne), a także z poszerzeniem zakresu podmiotowego uważa się, że stosunki ubezpieczenia społecznego stanowią odrębną gałąź prawa.
Funkcje prawa pracy (ochronna funkcja prawa pracy)
O prawie pracy mówi się często, że pełni ono funkcję ochronną. Wypowiadane są nawet poglądy, że cały rozwój prawa pracy był podporządkowany realizacji tego celu w tym znaczeniu, że jego przepisy miały służyć ochronie interesów pracownika jako strony słabszej w stosunkach pracy. Jako sposoby przejawiania się tej funkcji wskazuje się na wykształcenie się w prawie pracy szczególnej metody regulacji prawnej w postaci wprowadzenia norm jednostronnie bezwzględnie obowiązujących. Normy te określają minimum uprawnień na rzecz pracownika z pozostawieniem stronom stosunku pracy swobody w określeniu ich górnego pułapu. Wprowadzono w prawie pewną nierówność uprawnień na rzecz pracownika w celu zmniejszenia występujących różnic w pozycji faktycznej stron stosunku pracy (np. ograniczenia obowiązujące pracodawców w przedmiocie rozwiązywania stosunku ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz