Prawo pracy - czas pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2800
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - czas pracy - strona 1 Prawo pracy - czas pracy - strona 2 Prawo pracy - czas pracy - strona 3

Fragment notatki:

Art. 128- definicja czasu pracy  Doba pracy, tydzień pracy   Okres rozliczeniowy jest to jednostka czasy która jest przyjęta przez pracodawcę dla celów rozliczenia  pracownika z wypracowanego czasu.   Norma czasu pracy to maksymalna liczba godzin, jaką może dysponować pracodawca zatrudniający  pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.   Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy to zasada gwarantująca pracownikowi pracę w wymiarze nie  większym  niż  pięć  dnia  licząc  na  każdy  tydzień.  Ma  charakter  przeciętny  co  oznacza  iż  w  jednym  tygodniu  pracownik  może  pracować  sześć  dni,  natomiast  w  innym  odpowiedni  mniejszą  liczbę  godzin, tak aby w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła średnio pięciu dni na tydzień.   Wymiar  czasu  pracy  jest  to  liczba  godzin  pracy,  jaką  pracownik  musi  przepracować  w  okresie  rozliczeniowym.   Wymiar  czasu  pracy  zależy  od  wymiaru  zatrudnienia  i  innych  czynników  takich  jak  liczba  dni  świątecznych przypadających w okresie rozliczeniowym.   Rozkład  czasu  pracy  to  ustalony  i  pracodawcy  sposób  zagospodarowania  wymiaru  czasu  pracy  pracownika. Określa dni wolne od pracy oraz dni wolne.   Harmonogram czasu pracy:  Etapy:   1.  Wyznaczenie wymiaru dla okresu rozliczeniowego   Uwzględniamy  przy tym wymiar  czasu  pracy  pracownika  i  dzielimy  go  przez osiem  godzin  (  dobowa  norma  czasu  pracy)  W  ten  sposób  ustalamy  maksymalną  liczbę  dni  wolnych  od  pracy.  Ustalamy terminy dni wolne od pracy, decydujemy, czy praca będzie świadczona w niedziele i  święta oraz jakie dni będą dniami wolnymi od pracy w związku z przeciętnie pięciodniowym  tygodniem pracy.  2.  Planujemy rozłożenie dni pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego . Należy pamiętać,  aby pracodawca realizował obowiązek pełnego wykorzystania czasu pracy przez pracownika-  co  oznacza,  iż  pracodawca  powinien  zaplanować  cały  wymiar  czasu  pracy,  do  którego  wypracowania zobowiązany jest pracownik, a nie tylko jego część.    3.  Gwarantowanie  odpoczynku  dobowego  -  art.  132  kp  (  pracownikowi  przysługuje  w  każdej  dobie  prawo  do  co  najmniej  11  godzin  nieprzerwanego  odpoczynku).  Należy  pamiętać  iż  zabronione jest planowanie godzin nadliczbowych tj. w podstawowym systemie czasu pracy  zaplanowanie pracy w kolejnym dniu wcześniej niż nastąpił.  4.  Odpoczynek  dobory-  art.  133  KP-  35  godzin  nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego  co  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz