Czas pracy i urlopy pracownicze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czas pracy  i urlopy pracownicze - strona 1 Czas pracy  i urlopy pracownicze - strona 2 Czas pracy  i urlopy pracownicze - strona 3

Fragment notatki:

CZAS PRACY I URLOPY PRACOWNICZE
CZAS PRACY- to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy
Systemy czasu pracy:
Podstawowy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy, wyjątkowo sześciu lub 12 .
Równoważny jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczający jednego miesiąca wyjątkowo 3 miesięcy lub 4 miesięcy
Czas pracy przy dozorze urządzeń w pogotowiu do pracy jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż do 16 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca. Czas pracy przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca, wyjątkowo 3 miesięcy
Czas pracy w ruchu ciągłym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w kresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin
Przerywany czas pracy jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją może być stosowany system przerywanego czasu pracy wg rozkłady z góry ustalonego nie więcej niż z jedną przerwą pracy w ciągu doby trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwa nie wlicza się do czasu pracy ale za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju
Zadaniowy czas pracy pracodawca po porozumieniu z pracownikiem ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań uwzględniając wymiar z podstawowego systemu pracy
Weekendowo-świąteczny czas pracy praca jest wykonywana w pt, sob, ndz i święta. Dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca
Skrócony czas pracy jest przewidziany dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia. Polega na ustanowienia przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu tych norm a przypadku pracy monotonnej lub w pracy w ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy
Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w dwóch przypadkach Konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.


(…)

… na wychowanie (rodzina zastępcza) i wystąpił do sądu opiekuńczego. Wymiary są takie same ale zależą od ilości dzieci które wziął pod wychowanie.
Prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego- do 6 tyg- 1 dziecko, do 8 jak się urodzi 2-3 dzieci.
URLOP WYCHOWAWCZY urlop wychowawczy przysługuje po 6 miesiącach zatrudnienia włącznie. Dwa rodzaje:
Podstawowy- przysługuje maks przez okres 3…
… dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu materialnego, 6- dla pracownika przyst do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów zawodowych. Przysługują osobom skierowanym przez pracodawcę. Sporządza się umowę na piśmie.
INNE RODZAJE URLOPÓW I DNI WOLNYCH OD PRACY
Urlop okolicznościowy 2 dni przysługują w przypadku: ślubu pracownika, urodzenie się jego dziecka, zgon i pogrzeb małżonka pracownika, jego dzieck, ojca, matki, ojczyma lub macachy; albo 1 dzień w przypadku: ślubu dziecka pracownika, zgon i pogrzeb siostry, brata, teściowej, teścia, babki i dziadka a także innej osoby pozostającej…
… tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy
Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w dwóch przypadkach Konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
Szczególne potrzeby pracodawcy
Możemy liczyć dodatkowo na 50 lub 100% wynagrodzenia.- 100% jeśli jest to dzień wolny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz