Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci - omówienie - strona 1 Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci
Są to :
urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
urlop wychowawczy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy
przerwy w pracy na karmienia dziecka piersią [45 min, maks 2]
coroczne zwolnienia na 2 dni od pracy w związku z wychowywaniem dzieci do lat 14
zwolnienia od pracy dla sprawowania koniecznie osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub zdrowym dzieckiem do lat 8.
A także zakazy zatrudniania pracowników wychowujących małe dzieci w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, poza stałym miejscem pracy.
Ad.1) Urlop macierzyński to obowiązkowe zwolnienie pracownicy od pracy w związku z urodzeniem dziecka, przypadający bezpośrednio na czas przed i po porodzie:
18 tygodni przy pierwszym porodzie
20 tygodni po każdym następnym(także po I porodzie jeśli pracownica wychowuje już  dziecko przysposobione lub stanowi rodzinę zastępczą, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia ratunkowego)
28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż 1 dziecka przy 1 porodzie.
Co najmniej 2 tyg. Urlopu mogą i powinny być  wykorzystane przed porodem. Część urlopu ulega skróceniu w przypadku urodzenia martwego dziecka, jego zgonu lub w przypadku z rezygnacji wychowywania dziecka. Gdy pracownica poroniła (płód przed 22 tyg.) , nie udziela się jej urlopu macierzyńskiego, a jedynie zwolnienie od pracy  na czas niezdolności do pracy.
Pracownica po wykorzystaniu 14 tyg. urlopu może zrezygnować z dalszej jego części, jeśli pracownik ojciec dziecka wykorzysta go jako swój urlop macierzyński.
Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego- dla pracownika, który przyjął na wychowanie cudze dziecko w wieku do 7 roku życia lub do 10-jeśli odroczono obowiązek szkolny.
Prawo do 18 tyg. urlopu- gdy wystąpi się do sądu opiekuńczego  z wnioskiem o przysposobienie, lub 8 tyg.- po przyjęciu dziecka na wychowanie.
Przysługuje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego ( 100% wynagrodzenia).
Ad.2) Urlop wychowawczy mogą otrzymać, na swój wniosek, pracownik lub pracownica będący rodzicami lub opiekunami dziecka w wieku do 4 lat, a dziecka niepełnosprawnego do 18 lat, jeśli posiadają 6 miesięczny okres zatrudnienia.
Urlop może trwać do 3 lat. Można korzystać z niego wielokrotnie.
Z takiego urlopu mogą korzystać jednocześnie przez okres max 3 miesięcy.
Przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego (400 zł. miesięcznie) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z tego urlopu, jeśli dochód na osobę nie przekracza 504 zł., lub 583 zł- gdy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz