Ochrona pracy kobiet

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona pracy kobiet - strona 1 Ochrona pracy kobiet - strona 2

Fragment notatki:

OCHRONA PRACY KOBIET 1.podział na:
-ogólna ochrona pracy kobiet
-wzmożona ochrona pracy kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa ( osłabienie aktywności zawodowej)
2 . zakaz zatrudniania kobiet w pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia - art.176 np. prace pod ziemia, związane z dużym wysiłkiem fizycznym, narażające na zatrucie chemiczne
3 .zakaz zatrudniania kobiet w ciąży/ opiekujące się dzieckiem do lat 4 w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy bez jej zgody - art.178 4. urlop macierzyński -art.180: - 16 tygodni przy pierwszym porodzie
-18 tygodni przy każdym następnym porodzie
-26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie
5.co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną data porodu
6.po porodzie przysługuje urlop nie wykorzystany przed porodem
7za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński- art.184 8.w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodnia życia pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka- art180¹ 9. w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu macierzyńskiego może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.- art.181 10.w razie rezygnacji z wychowania dziecka pracownicy nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka- art.182 11.pracownica, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sadu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia ma prawo do 16 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 m-cy .-art.183 12.pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zlecone prze lekarza badania- art.185 13. urlop wychowawczy - art.186 udzielany na wniosek pracownicy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem
14.pracownica ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw na karmnie piersią wliczonych do czasu pracy o ile nie jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie
15. art.188 -pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko do lat 14 przysługuje w ciągu roku zwolnienie z pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz