prawo pracy - materiały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4067
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo pracy - materiały - strona 1 prawo pracy - materiały - strona 2 prawo pracy - materiały - strona 3

Fragment notatki:

pdf..

Pierwsza prezentacja "Środki ochrona indywidualnej" porusza zagadnienia takie jak: wypadki przy pracy, zmniejszenie ryzyka wypadków, klasyfikacja środków ochrony indywidualnej, odzież ochronna, odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi, odzież gazoszczelna, odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy, odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy, odzież chroniąca przed pyłami. Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak: odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi, odzież chroniąca przed czynnikami mechanicznymi, odzież chroniąca przed wplątaniem w wirujące elementy maszyn, odzież ostrzegawcza, odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi, odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem, odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi i wodą, środki ochrony kończyn dolnych, obuwie ochronne, środki ochrony kończyn górnych, rękawice ochronne, środki ochrony głowy, środki ochrony twarzy i oczu, środki ochrony układu oddechowego, sprzęt ochrony słuchu, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości,.

Prezentacja "Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy" porusza zagadnienia takie jak: odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność pracownicza, bezprawność, wina pracownika, kary porządkowe, wymiar kary pieniężnej, wymierzanie kar porządkowych, uchylenie kary, zatarcie nałożonej kary, odpowiedzialność materialna. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: zasady odpowiedzialności materialnej, przesłanki odpowiedzialności materialnej, naprawienie szkody, rozmiar szkody, wina umyślna, wysokość wynagrodzenia, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikom, zakres odpowiedzialności, zakres powierzania mienia, odpowiedzialność za szkodę kilku pracowników, bezpośrednia odpowiedzialność pracownika, zakres odpowiedzialności regresowej, odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika, odpowiedzialność majątkowa pracodawcy, odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa, odpowiedzialność za przestępstwa, odpowiedzialność za wykroczenia.

Prezentacja "Systemy zarządzania BHP" porusza zagadnienia takie jak: system zarządzania BHP, model systemu zarządzania BHP, system oceny bezpieczeństwa, BS 8800, OHSAS 18000, PN-N 18001-2004, ocena ryzyka zawodowego, przedmiot oceny ryzyka zawodowego, przykładowe zagrożenia, etapy wdrażania systemu zarządzania BHP, polityka bezpieczeństwa i higiena pracy, planowanie, ocena stanu aktualnego, wdrażanie i funkcjonowanie, monitorowanie i pomiary, audit systemu, zapisy, działania korygujące i zabezpieczające, przegląd kierownictwa, dążenie do ciągłego doskonalenia, identyfikacja zagrożeń.

Właściwości organizmu kobiety, realizowanie funkcji prokreacyjnej, łączenie dwóch ról społecznych - pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, ponoszenie głównego ciężaru opieki i wychowania dzieci wymagają kształtowania sytuacji prawnej pracownicy. Dlatego też dla państw członkowskich powstała Europejska Karta Społeczna, w której zawarto wszystkie prawa człowieka w tym również ochronę pracy kobiet w okresie macierzyństwa. W Polsce natomiast prawo regulujące ochronę macierzyństwa zawarte jest w Kodeksie Pracy. Umówione powyżej rozwiązania prawne mają na celu ochronę zdrowia oraz ochronę kobiet w okresie rodzicielstwa przed utratą lub niekorzystną zmianą warunków zatrudnienia.W 1 rozdziale niniejszej pracy zostały zarysowane prawa, które posiadają kobiety mieszkające na terytorium Wspólnoty Europejskiej i obco krajanki legalnie zatrudnion ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz