Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w miejscu pracy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w miejscu pracy-opracowanie - strona 1 Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w miejscu pracy-opracowanie - strona 2 Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w miejscu pracy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w miejscu pracy - czynniki mechaniczne
Słowo wstępne
W środowisku pracy występuje wiele różnych czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. W biurze, podczas pracy przy komputerze występują głównie zagrożenia oddziaływujące negatywnie na zdrowie w długim okresie czasu jak np. nieodpowiednia postawa podczas siedzenia lub złe oświetlenie. Natomiast w zakładach produkcyjnych oprócz uciążliwych, systematycznie oddziaływujących czynników takich jak hałas, zapylenie czy promieniowanie świetlne (UV, laserowe), które powoli uszkadzają zdrowie pracowników, ujawniając się nawet po latach uszkodzeniami słuchu, wzroku, chorobami płuc itp., występują również zagrożenia ujawniające się nagle, powodując urazy a nawet śmierć pracownika. Takie zagrożenia są głównie powodowane czynnikami mechanicznymi.
1.Czynniki mechaniczne w ogólności
W przemysłowej gałęzi gospodarki aktywność produkcyjna stwarza warunki do wystąpienia wielu czynników mechanicznych, które dla człowieka mogą być niebezpieczne. „W procesie pracy człowiek oddziałuje bezpośrednio lub pośrednio na szeroko rozumiane przedmioty pracy:
Narzędzia
Maszyny
Oprzyrządowanie i wyposażenie stanowisk pracy
Surowce
Materiały
Półfabrykaty stałe lub płynne
Wyroby gotowe itp.
Które w strefach swojego naturalnego oddziaływania stanowią potencjalne źródła niebezpiecznych czynników mechanicznych, mogących powodować zagrożenia - głównie urazy.” Wyżej wymienione przedmioty i elementy otoczenia mogą być źródłem niebezpiecznych czynników oddziaływujących na człowieka. W przypadku, gdy do takich oddziaływań dochodzi, sytuacja ta może skończyć się bezpośrednim uderzeniem, przecięciem, zmiażdżeniem, przebiciem lub innym urazem ciała człowieka. Wszelkiego rodzaju urazy mechaniczne oprócz tych pochodzących z bezpośrednich oddziaływań mogą wystąpić poprzez następstwo zdarzeń takich jak poślizgnięcie się na śliskiej podłodze czy upadek z wysokości lub spowodowane przez takie czynniki, jak gorące lub zimne powierzchnie oraz substancje żrące, z którymi może się stykać pracownik.
2.Podziały czynników mechanicznych
„Niebezpieczne czynniki mechaniczne można podzielić na następujące grupy:
Przemieszczające się maszyny oraz transportowane przedmioty,
Ruchome elementy,
Ostre, wystające lub chropowate elementy,
Spadające elementy, śliskie powierzchnie
Płyny pod ciśnieniem,
Ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy), śliskie powierzchnie
Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża (praca na wysokościach oraz w zagłębieniach),


(…)

… tego ruchu na przykład dzieciom.
Urządzenia oburęczne- zapobiegają one urazom kończyn górnych, umożliwiając włączenie ruchu niebezpiecznego części maszyny tylko wówczas, gdy dwie ręce jednocześnie naciskają na elementy sterownicze umiejscowione w odpowiedniej, bezpiecznej odległości. Przykładowo ma to zastosowanie w prasach mechanicznych, gilotynach i innych maszynach
Niemechanicznie (bezdotykowo)
Tu do uniemożliwienia włączenia lub przerywania ruchu niebezpiecznych części wykorzystuje się zmiany promienia świetlnego, pola elektromagnetycznego, elektrostatycznego lub innych rodzajów pól zachodzące podczas ich naruszenia przez część ciała człowieka lub przedmiot. Urządzeniami tego rodzaju są urządzenia fotoelektryczne, pojemnościowe, indukcyjne i ultradźwiękowe. Przy określaniu odległości zapewniającej bezpieczeństwo przyjmuje się prędkość przemieszczania się kończyny górnej równą 2 m/s, jeśli odległość ta jest mniejsza od 500mm i 1,6 m/s - przy większych odległościach ( wg normy PN-EN 999:2002)
Skanery coraz częściej montowane, szczególnie w środkach transportu wewnętrznego także należą do tej grupy, np. wózki napędzane, które wytwarzają pole ochronne przed poruszającą się maszyną. Jeśli człowiek…

Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża (praca na wysokościach oraz w zagłębieniach),
Inne, np. powierzchnie gorące lub zimne czy śliskie, substancje żrące. Przez zagrożenie mechaniczne należy rozumieć wszelkie oddziaływania na człowieka czynników fizycznych, które mogą być przyczyną urazów powodowanych mechanicznym działaniem części maszyn, narzędzi, przedmiotów obrabianych lub wyrzucanych…
… w momencie oddziaływania tego czynnika. Zaletą tego typu mechanizmów jest także jednoczesne uniemożliwienie naruszenia standardowego funkcjonowania tejże maszyny oraz wszelkich obiektów technicznych. Przykładowo zaliczyć do nich można:
urządzenia oburęcznego sterowania
urządzenia fotoelektryczne
maty czułe na nacisk
zawory bezpieczeństwa
ograniczniki udźwigu
urządzenia blokujące, ryglujące, zezwalające…
… kończyn: rękawice ochronne, obuwie ochronne, 
 do ochrony ciała: kombinezony ochronne, fartuchy, ręczne ekrany ochronne, 
 do ochrony słuchu: nauszniki przeciwhałasowe, wkładki douszne, 
 do ochrony twarzy: osłony przeciwodpryskowe, przyłbice spawalnicze, 
 do ochrony oczu: okulary ochronne, okulary przeciwodpryskowe, gogle, 
 do ochrony dróg oddechowych: aparaty oddechowe, maski, półmaski, kaptury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz