kolokwium - Czynniki fizyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kolokwium - Czynniki fizyczne - strona 1 kolokwium - Czynniki fizyczne - strona 2

Fragment notatki:

1. Wśród czynników niebezpiecznych i szkodliwych wyróżniamy: c) chemiczne, fizyczne. Biologiczne, psychofizyczne 2. Czynniki występujące w środowisku pracy to: a) szkodliwe
b) niebezpieczne
c) uciążliwe 3. Powszechnie znane czynniki fizyczne to: b) hałas
c) drgania mechaniczne
e) promieniowanie optyczne 4. Czynnik niebezpieczny to czynnik którego działanie może prowadzić do: b) natychmiastowego pogorszenia staniu zdrowia człowieka
d) urazu 5. Trzy podstawowe sposoby ochrony człowieka przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy to:
a) dobór i stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej b) uwzględnianie zagrożenia na etapie projektowania oraz urządzania stanowisk pracy
c) szkolenie pracowników na temat występującego zagrożenia i metod ochrony 6. Ostatnim sposobem ochrony człowieka przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy jest: c) automatyzacja produkcji 7. Które z środków zaradczych stosowanych w celu ograniczenia ekspozycji pracowników są metodami organizacyjnymi:
b) ograniczenie zmianowego czasu pracy w strefie zagrożenia i rotacja pracowników
d) informowanie pracowników i prowadzenie szkoleń 8. Niebezpieczne czynniki mechaniczne są to np.: b) spadające elementy
e) ostre elementy 9. Zagrożenie mechaniczne to: a) zgniecenie, obcięcie, zmiażdżenie
c) starcie i obtarcie
d) przygniecenie i złamanie 10. Zapobieganie zagrożeniom niebezpiecznymi czynnikami mechanicznymi w fazie projektowania maszyn powinno obejmować: a) dobór rozwiązań konstrukcyjnych maszyn zastosowanie urządzeń ochronnych oraz informacje dotyczące użytkowania
e) dobór odpowiednich materiałów i ich właściwości 11. Zagrożenia elektrycznością statyczną to: a) zakłócenia procesów technologicznych
b) zagrożenia pożarowo-wybuchowe
c) negatywne oddziaływanie na człowieka 12. Elektryzowanie to: b) wytworzenie w danym ciele nadmiaru ładunków jednego znaku
d) proces któremu towarzyszy wytworzenie pola o natężeniu10-100kV/m 13. Środki ochrony przed elektrycznością statyczną: a) zwiększenie wilgotności powietrza
b) stosowanie preparacji antystatycznej
d) odprowadzenie ładunków elektrycznych
c) eliminowanie elektryzacji obiektów 14. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka: c) może być pośrednie i bezpośrednie
d) może być przyczyną oparzeń e) może być przyczyną uszkodzenia wzroku

(…)

… wibracji
21. Potencjalnymi źródłami hałasu ultradźwiękowego są:
c) technologiczne urządzenia ultradźwiękowe
d) maszyny i urządzenie wysokoobrotowe 22. Drgania mechaniczne ogólne są to drgania:
a) przenikające do organizmu przez nogi, miednicę, plecy lub boki
c)których źródłem są m.in. siedziska i podłogi środków transportu
d) których źródłem mogą być podłogi i podesty w halach produkcyjnych
23. Wartości dopuszczalne (NDN)
e) 8h w ciągu doby
24. Źródłami drgań mogącymi szkodliwie wpływać na organizm człowieka są:
c) szlifierka ręczna
d) młot pneumatyczny 25. Choroba białych palców to choroba mogąca powstać na wskutek:
b) drgań mechanicznych
26. Dla jakich narządów jest niebezpieczne promieniowanie UV
b) dla skóry
c) dla oczu
27. Na jakie zakresy dzieli się promieniowanie UV
c) UV-A, UV-B, UV-C
28. Jakie są dwa podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem optycznymw środowisku pracy:
a) uwzględnienie promieniowania podczas projektowania oraz narażenia stanowiska pracy
b) odpowiednia organizacja pracy na stanowisku oraz stosowanie ochrony złożonej i indywidualnej 29. Podstawowe parametry oświetlenia podlegające ocenie dla danego stanowiska pracy to:
b) poziom natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz