Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy

note /search

Choroby układu oddechowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1848

Układ oddechowy Śródmiąższowe choroby płuc i zwłóknienie płuc Przewlekle przebiegający proces zapalny z zajęciem tkanki śródmiąższowej i błon pęcherzykowo-włośniczkowych, w wyniku którego, poprzez rozplem tkanki łącznej dochodzi do nieodwracalnego zwłóknienia płuc. Etiologia: Przyczyny znane (50%...

Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania na e...

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 2457

1. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy wg Kodeksu pracy odpowiedzialny jest: a) powołana przez pracodawcę Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy b) wszyscy pracownicy zakładu pracy c) pracodawca d) służba bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Pod pojęciem ryzyka zawodowego rozumie się: a) prawdopodob...

Działanie szkodliwych czynników biologicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1323

Czynniki biologiczne, obok czynników chemicznych, fizycznych, psychofizjologicznych i społecznych są źródłem zagrożenia w środowisku pracy. Mianem czynników zagrożeń biologicznych w środowisku pracy określamy takie mikro- i makroorganizmy obecne w środowisku pracy człowieka oraz takie struktury i su...

Funkcje oświetlenia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1218

1. Funkcje oświetlenia Światło umożliwia człowiekowi widzenie otaczających go przedmiotów, a wiec umożliwia mu również pracę. Oświetlenie pomieszczenia pracy pozwala nam na pracę w dzień lub w nocy, lecz musi być odpowiednio dobrane. Funkcje oświetlenia to : zapewnienie bezpieczeństwa ludziom prz...

Przerwy w pracy, praca zmianowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

Temat: Przerwy w pracy. Praca zmianowa. 1. Przerwy w pracy Czas pracy definiowany zgodnie z 128 Art. kodeksu pracy jako "czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. " składa się nie tylko z efektywneg...

Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania otwa...

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1372

Piramida Maslowa- napisać o co to i podstawową/ogólną zasadę wg której się rządzi. Mechanizmem sterującym ludzkimi zachowaniami według Maslowa są potrzeby, pojmowane jako brak czegoś, wywołujący jednocześnie dążenie do zaspokojenia tego braku. Potrzeby te tworzą układ hierarchiczny, który Maslow obr...

Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania zamk...

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1995

BHP PYTANIA ZAMKNIĘTE: Jeśli średni błąd człowieka wynosi 4%, a maszyny 3%, to błąd całkowity układu wynosi: 5% ( ) Największe dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe w normalnych warunkach środowiskowych dla prądu zmiennego/stałego wynosi: 50 V/120 V Wypadki przy pracy dzielimy na: lekkie, ...

Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-zadania obli...

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2380

1. Dopuszczalne maksymalne natężenie hałasu w biurach, pomieszczeniach projektowych wynosi 55 dB. Oblicz, o ile ciszej jest wówczas w takim pomieszczeniu w porównaniu z hałasem na hali, gdzie średnie natężenie hałasu równe jest NDN. Odp.2^10 razy 2. Oblicz przybliżoną skuteczność działania tłumika...

Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi - pyły

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

1. Jednym z zasadniczych elementów warunkujących bezpieczeństwo zatrudnionych jest zapobieganie lub ograniczenie występowania niebezpiecznych i szkodliwych czynników w ich miejscu pracy. Jednym z takich czynników są pyły- ,, zbiory cząsteczek ciał stałych, sedymentujących pod wpływem

Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w miejscu pracy-op...

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1295

Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w miejscu pracy - czynniki mechaniczne Słowo wstępne W środowisku pracy występuje wiele różnych czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. W biurze, podczas pracy przy komputerze występują głównie zagrożenia oddziaływujące negatywnie na z...