Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-zadania obliczeniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-zadania obliczeniowe - strona 1

Fragment notatki:

1. Dopuszczalne maksymalne natężenie hałasu w biurach, pomieszczeniach projektowych wynosi 55 dB. Oblicz, o ile ciszej jest wówczas w takim pomieszczeniu w porównaniu z hałasem na hali, gdzie średnie natężenie hałasu równe jest NDN.
Odp.2^10 razy
2. Oblicz przybliżoną skuteczność działania tłumika absorpcyjnego, jeżeli natężenie hałasu w kanale wentylacyjnym wynosi 0,50 NDN, a za tłumikiem hałas jest ok. 60 razy mniejszy.
Odp. skutecznosc ok. 18 dB
3. Oblicz , o ile ciszej (ile razy mniejsze natężenie hałasu) jest wewnątrz kabiny dźwiękoszczelnej znajdującej się na hali produkcyjnej, jeśli wyznaczona doświadczalnie skuteczność kabiny wynosi ok. 12 dB, a średnie natężenia hałasu na hali czterokrotnie przekracza NDN.
Odp. ok 16 krotnie
4. Oblicz rzeczywistą skuteczność (w dB) systemu akustycznych ekranów drogowych, jeżeli średnie dobowe natężenie hałasu zmierzone na jezdni wynosi 89 dB, a pomiary natężenia dźwięku przy pobliskich zabudowaniach wykazały ok. 6-krotne zmniejszenie natężenia hałasu w stosunku do hałasu rejestrowanego przy drodze przed ekranami. Czy hałas w miejscu usytuowania budynków jest bezpieczny dla człowieka (L

(…)

… zawodowe na stanowisku chemika pracującego z acetonem, jeżeli średnie stężenie ważone acetonu w czasie 8-godzinnego dnia pracy na jego stanowisku było w przybliżeniu równe 4*10-1 g / m3, NDS = 600 mg / m3 , a NDSCh = 3 NDS.
Odp. 0.66 ryzyko srednie
6. Wyznacz ryzyko zawodowe na stanowisku ślusarza, jeżeli średnia intensywność drgań mechanicznych w czasie 8-godzinnego dnia pracy na jego stanowisku jest w przybliżeniu równa 2,0 m/s2 , a NDNy dla drgań ogólnych i miejscowych wynoszą odpowiednio 0,8 i 2,8 m/s2.
Odp. ryzyko 2,5 duże
7. Oszacuj ryzyko zawodowe na stanowisku pracownika malarni , jeśli średnie zmierzone stężenie ksylenu w miejscu pracy wynosi 3*10-2 g/m3 , średnie stężenie toluenu równe jest 6,0*10-2 g/m3 , natomiast benzenu 4,0*10-4 g/m3, natomiast NDSy dla tych substancji wynoszą odpowiednio 100 mg/m3 , 100 mg/m3 oraz 1,6 mg/m3 .
Odp. 1,15 ryzyko duże
8. Oszacuj ryzyko zawodowe na stanowisku nauczyciela akademickiego pracującego w remontowanym akurat budynku na uczelni, jeżeli średnie natężenie hałasu emitowane przez pracowników budowlanych wynosi 82 dB, średni hałas od pojazdów przejeżdżających ulicą pod budynkiem wynosi 76 dB, a rozmawiający studenci są źródłem hałasu o średnim natężeniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz