Działanie szkodliwych czynników biologicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działanie szkodliwych czynników biologicznych-opracowanie - strona 1 Działanie szkodliwych czynników biologicznych-opracowanie - strona 2 Działanie szkodliwych czynników biologicznych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki biologiczne, obok czynników chemicznych, fizycznych, psychofizjologicznych i społecznych są źródłem zagrożenia w środowisku pracy. Mianem czynników zagrożeń biologicznych w środowisku pracy określamy takie mikro- i makroorganizmy obecne w środowisku pracy człowieka oraz takie struktury i substancje wytwarzane przez te organizmy, które wywierają niekorzystny wpływ na ludzi, mogą być przyczyną dolegliwości, a także chorób pochodzenia zawodowego.
Jeśli chodzi o zakres działania tych czynników to obejmują one drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki jednokomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia. Ponad to czynniki biologiczne wykazują specyfikę działania polegającą na braku stałej zależności pomiędzy ich stężeniem i czasem kontaktu a odpowiedzią organizmu, poza tym szczególnie drobnoustroje chorobotwórcze, podlegają ciągłej zmienności, ewolucji i selekcji. Z tego względu znaczący problem stanowią kryteria zawodowe narażenia zdrowia na czynniki biologiczne. W odróżnieniu od czynników chemicznych i części fizycznych, w skali światowej nie ustalono wartości normatywnych dotyczących dopuszczalnych stężeń czynników biologicznych w środowisku pracy, jak również ogólnie uznanych wartości progowych narażenia. Dlatego też ocena ryzyka związanego z narażeniem na czynniki biologiczne powinna być oceną jakościową. Zatem ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzona na podstawie wszystkich dostępnych informacji o danym czynniku biologicznym z uwzględnieniem:
Klasyfikacji oraz wykazu szkodliwych czynników biologicznych
Rodzaju wykonywanych przez pracownika czynności, czasu i stopnia narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego
Potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego
Choroby, która może nastąpić w następstwie wykonywanej pracy
Stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą
Wskazówek organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy
W szczególnych przypadkach np. w zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach leczniczych dla zwierząt, pracodawca powinien uwzględnić m.in.:
Informacje na temat potencjalnego występowania szkodliwego czynnika biologicznego u pacjenta lub zwierzęcia oraz w materiale i próbkach od nich pobranych
Zagrożenie ze strony szkodliwego czynnika biologicznego, o którym wiadomo, że jest obecny lub którego obecność jest podejrzewana u pacjenta lub u zwierzęcia raz w materiałach i próbkach od nich pobranych
Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych


(…)

… się wyłącznie wewnątrz zakażonej komórki. Są reprodukowane tylko przez żywą komórkę (zwierzęcą, roślinną, bakteryjną) i w czasie swego rozwoju uszkadzają komórki gospodarza. Choroby wirusowe rozprzestrzeniają się najczęściej drogą kropelkową, tzn. przy kichaniu, kaszlu i głośnym mówieniu osoby chorej. Do zakażenia może także dojść przez przewód pokarmowy (wirusowe zapalenie wątroby typu A), przez bezpośredni…
… to wirusowe zapalenie wątroby typu B, ospa wietrzna, wirusowe zapalenie spojówek na oddziałach okulistycznych. Wirus opryszczki, wirus półpaśca i wirus cytomegalii wywołują zakażenia o ciężkim przebiegu klinicznym u osób e zmniejszoną odpornością. Wśród chorób wywołanych przez wirusy odzwierzęce, jak niesztowicy, ospy krów, pryszczycy przeważają ospo podobne choroby skóry i grypopodobne zakażenia u rolników…
… pracownicy zajmujący się hodowlą zwierząt, lecznictwem medycznym i weterynaryjnym
leptospiroza- odzwierzęca choroba zakaźna obejmująca zachorowania pracowników przede wszystkim przemysłu mięsnego, rolno-spożywczego, rolnictwa, melioracji, kanalizacji, robót ziemnych, personelu zootechnologiczno- weterynaryjnego, hodowców zwierząt futerkowych i drobiu, myśliwych
wirusowe zapalenie wątroby (wzw)- zróżnicowane…
…, gdyż nie rozprzestrzeniają się drogą powietrzną, np. wirus wścieklizny, wirus kleszczowego zapalenia mózgu, wirusy zapalenia wątroby typu C.
Grupa 4. zagrożenia- czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, a niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. Czynniki, tej grupy…
… przebieg maja zakażenia płuc i ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez Cryptococcusneoformans. Zarówno Candida albicans, jak i Cryptococcus wywołują nadważenia u osób ciężko chorych leczonych antybiotykami i chorymi z rozległymi oparzeniami. Do grzybów i ich składników mogących spowodować zmiany chorobowe należą: grzyby niższe (pleśnie, dermatofity), mikotoksyny, glukany, podstawczaki. Priony…
… lub polowych mogą powodować choroby alergiczne, a w wyniku ukąszenia- toksyczne zapalenie skóry lub wprowadzenie do organizmu chorobotwórczych drobnoustrojów. Należą do nich skorupiaki, pajęczaki i owady.
Rys. Kleszcz.
Do czynników zagrożeń biologicznych należą także:
- substancje pochodzenia roślinnego: wywołujące choroby alergiczne i toksyczne.
- substancje pochodzenia zwierzęcego: wywołujące choroby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz