Zagrożenia mikrobiologiczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zagrożenia mikrobiologiczne - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zagrożenia mikrobiologiczne
Szkodliwe czynniki biologiczne, pod względem rodzaju działania chorobotwórczego na organizm człowieka, można podzielić na następujące grupy:
• czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne (np. wirusy, bakterie, grzyby)
alergeny biologiczne (np. cząstki roślinne i zwierzęce)
• toksyny biologiczne (np. endotoksyna bakteryjna, mikotoksyny)
• czynniki rakotwórcze (aflatoksyny - toksyny o właściwościach rakotwórczych, wytwarzane głównie przez grzyby Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus )
• biologiczne wektory, czyli stawonogi przenoszące zarazki chorób transmisyjnych (np. kleszcze, komary)
W zależności od zdolności wywoływania zakażenia, szkodliwe czynniki biologiczne podzielono na cztery grupy ryzyka zawodowego:
• grupa 1. - czynniki, które prawdopodobnie mogą być przyczyną chorób u ludzi
• grupa 2. - czynniki, które mogą wywoływać chorobę u ludzi i mogą być szkodliwe dla pracowników; jest mało prawdopodobne, że występują powszechnie w środowisku; istnieją skuteczne metody profilaktyki i leczenia
• grupa 3. - czynniki mogące wywołać ciężki przebieg choroby u ludzi i ich obecność jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników; mogą występować powszechnie w środowisku; istnieją skuteczne metody profilaktyki i leczenia
• grupa 4. - czynniki, które wywołują ciężki przebieg choroby u ludzi i są poważnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników; ich obecność w środowisku pracy wiąże się z dużym ryzykiem; brak skutecznych metod profilaktyki i leczenia
Drobnoustroje w powietrzu występują najczęściej w postaci bioaerozoli, czyli układów zawierających fazę rozpraszającą (powietrze) oraz fazę rozproszoną w postaci drobnych cząstek cieczy, kurzu pochodzenia roślinnego, zwierzęcego czy też mineralnego. W powietrzu atmosferycznym znajdują się między innymi zarodniki i konidia grzybów oraz bakterie i ich
przetrwalniki. Organizmy te, w wyniku procesów chemicznych, wydzielają także różne substancje chemiczne o bardzo złożonym składzie - endotoksyny, enterotoksyny, enzymy i mikotoksyny.
Mikotoksyny to bardzo toksyczne metabolity wtórne wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów pleśniowych. Substancje te u ludzi powodują zapalenia skóry oraz zatrucia z następującymi objawami: bóle głowy, biegunki, zaburzenia mechanizmów immunologicznych oraz uszkodzenia wątroby i nerek. Znaczna grupa mikotoksyn ma działanie mutagenne i rakotwórcze, np. aflatoksyny, wytwarzane przez gatunki z rodzaju Aspergillus. Mikotoksyny wywołują również zaburzenia w funkcjonowaniu
ośrodkowego układu nerwowego.
Endotoksyny są związkami wytwarzanymi przez ściany komórkowe bakterii Gram-ujemnych. Należą do związków o szerokim spektrum działania toksycznego i decydują o właściwościach patogennych bakterii. Endotoksyny wdychane przez człowieka wraz


(…)

…, trudności w oddychaniu, zmiany liczby leukocytów we krwi, hipoglikemii, hipotensji, wstrząsu oraz mogą zaostrzać przebieg astmy oskrzelowej;

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz