Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi - pyły

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi - pyły - strona 1 Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi - pyły - strona 2 Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi - pyły - strona 3

Fragment notatki:

1. Jednym z zasadniczych elementów warunkujących bezpieczeństwo zatrudnionych jest
zapobieganie lub ograniczenie występowania niebezpiecznych i szkodliwych czynników w
ich miejscu pracy. Jednym z takich czynników są pyły- ,, zbiory cząsteczek ciał stałych,
sedymentujących pod wpływem sił ciężkości, które mogą przez pewien czas pozostawać w
stanie zawieszonym w gazowej fazie rozpraszającej”. Właściwości pyłów zależą od własności
substancji z jakich powstały. Wyróżnia się dwa główne rodzaje:

pyły włókniste : azbestu, sztucznych włókien mineralnych i włókien
ceramicznych;

pyły niewłókniste: wolna krystaliczna krzemionka.
Azbest -surowiec służący do wyrobu materiałów budowlanych. Jego stosowanie rozpoczęło
się w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku i było niezwykle popularne aż do roku
1997, kiedy to ustawowo zakazano używania produktów zawierających azbest. Minerały te
źle przewodzą ciepło i są względnie odporne na działanie czynników chemicznych. Należą do
czynników niebezpiecznych ze względu na kształt włóknisty, a więc tę właściwość fizyczną
można uznać za czynnik rakotwórczy pod warunkiem, że włókno jest na tyle trwałe, iż może
istnieć w środowisku biologicznym przez długi okres. Główną przyczyną aktywności
rakotwórczej azbestu są wymiary włókien respirabilnych (o średnicy
5µm).
W ustawie o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (z dnia 19 czerwca 1997r.
Dz. U. Nr 101, poz.628 wraz ze zmianami) są określone zasady w celu wyeliminowania w
Polsce produkcji, stosowania i obrotu wyrobami zawierającymi azbest.
Narażenie zawodowe na azbest może zatem w Polsce występować:
w zakładach, które uzyskały tymczasową zgodę na produkcję wyrobów zawierających
azbest, określaną corocznie w drodze rozporządzenia,
podczas usuwania lub zabezpieczania wyrobów zawierających azbest w wielu
gałęziach przemysłowych, w tym w budownictwie, w stoczniach, w przemyśle
maszynowym, samochodowym, hutniczym, itd.
W rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 14 września 1998 r. (Dz.U. nr 138, poz. 895) są
zawarte zasady dotyczące sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania
wyrobów zawierających azbest. Natomiast w rozporządzeniu ministra pracy i polityki
2
socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz. 280) są określone zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.
Sztuczne włókna mineralne dzieli się na trzy główne grupy: włókna szklane, wełnę
mineralną oraz włókna ceramiczne. Większość produkowanych włókien szklanych i wełny
(waty) mineralnej wykorzystuje się jako izolacje termiczne i akustyczne w budownictwie
lądowym i morskim oraz do izolacji przewodów energetycznych. Z włókien szklanych
ciągłych produkuje się niepalne tkaniny oraz używa się ich jako środka wzmacniającego
wyroby z tworzyw sztucznych. Włókna ceramiczne są również stosowane jako materiał
izolacyjny, a ze względu na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz