Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych - strona 2

note /search

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy-na wykład

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3724

§ 2Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, a w stosunku do których Pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY-praca na zaliczenie wykładu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4004

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONYzawarta w dniu 15.05.2000 pomiędzy Firmą Borex Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-234, przy ul. Hutniczej 12, którą reprezentuje Pan Jan Kowalski, zwaną dalej Pracodawcą,a Panem Damianem Pasternakiem, zamieszkałym przy ul. Kieleckiej 23, 26-020 C...

POZEW O PRZYWRÓCENIE DO PRACY -praca zaliczeniowa z wykładu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5180

Rozwiązanie umowy zostało przygotowane na zajęcia z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je mgr Arkadiusz Płoski. Kielce , dn. 23.09.2011 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Pracy ul. Warszawska 44 25-312 Kielce Powód: Pastern...