POZEW O PRZYWRÓCENIE DO PRACY -praca zaliczeniowa z wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4991
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POZEW O PRZYWRÓCENIE DO PRACY -praca zaliczeniowa z wykładu - strona 1

Fragment notatki:

Rozwiązanie umowy zostało przygotowane na zajęcia z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je mgr Arkadiusz Płoski.

Kielce , dn. 23.09.2011 r.
Sąd Rejonowy w Kielcach
Sąd Pracy ul. Warszawska 44 25-312 Kielce
Powód:
Pasternak Damian
zam. w: 26-020 Chmielnik
Ul. Kielecka 23
Pozwany: Firmą Borex Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 12
25-234 Kielce
wartość przedmiotu sporu w sprawie o przywrócenie do pracy: 1000,00zł POZEW O PRZYWRÓCENIE DO PRACY Wnoszę o:
przywrócenie mnie do pracy u pozwanego na poprzednie warunki pracy i płacy na warunkach umowy z dnia 10.05.2010 r.
zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty 1000,00zł brutto ( kwota słownie: tysiąc złotych ) tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem ( nieuzasadnione ) rozwiązanie umowy o pracę z ustawowymi odsetkami od dnia 18.09.2011, do dnia zapłaty;
zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda.
Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:
Anna Pasternak ,zam. ul. Kielecka 23, 26-020 Chmielnik
Piotr Buras ,zam. ul. Sienkiewicza 16, 25-264 Kielce
Mirosław Kowalski ul. Prosta 134, 19-034 Poznań
UZASADNIENIE
Pracowałem u pozwanego od 15.05.2010 r. na podstawie umowy o pracę z dnia 10.05.2010 r. , na stanowisku specjalista ds. sprzedaży . Dodatkowo zawarłem z pozwanym umowę o zakazie konkurencji.
Dowód: pismo umowy o pracę oraz o zakazie konkurencji z dnia 10.05.2010 r.
W dniu 18.09.2011 r. pozwany złożył oświadczenie o rozwiązaniu ze mną umowy o pracę bez wypowiedzenia z mojej winy jako przyczynę podając: niewywiązanie się pracownika z umowy o zakazie konkurencji . Mianowicie rozprzestrzenianie poufnych informacji o działalności firmy oraz metodach sprzedaży osobom nieupoważnionym. Powołał przy tym przepis art. 52 §1 pkt 1 k.p.
Pozwany zarzuca ,że poufne informacje dostały się do konkurencyjnej firmy Mitex z siedziba w Poznaniu przy ulicy Długiej 23 ,dlatego że rzekomo ja przekazałem je podczas spotkania z Mirosławem Kowalskim.
Dowód: pismo pozwanego o rozwiązaniu umowy o pracę z dnia 18.09.2011 r.
Kwestionuję powyższe oświadczenie. Jest ono nieuzasadnione , ponieważ w okresie w którym według pozwanego doszło do wycieku poufnych informacji byłem na urlopie za granica kraju. A więc nie miałem możliwości spotkania się z osoba która te informacje uzyskała. Poza tym nigdy nie miałem żadnego kontaktu z panem Mirosławem Kowalskim.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz