Materialne prawo karne i wykroczeń - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 875
Wyświetleń: 5362
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materialne prawo karne i wykroczeń - wykłady - strona 1 Materialne prawo karne i wykroczeń - wykłady - strona 2 Materialne prawo karne i wykroczeń - wykłady - strona 3

Fragment notatki:...Prawo karne- prawo do karania
Przestępstwo:
Art. 1
Czyn bezprawny, karny, zawiniony
Stopień społecznej szkodliwości wyższy
Wykroczenie:
Art. 1
Nie ma elementy zawinionego
Czyn zabroniony, karalny
Czyny zabronione- negatywna reakcja art. 39...

...Godzenie się:
Teoria obojętności woli
Teoria obiektywnej manifestacji
Teoria ryzyka
Praktycznie- art. 9- wskazówki:
1) Z góry na dół- przechodzenie przez wszystkie elementy, strona podmiotu musi być zweryfikowana
2) Sprawdzanie jaką postać maja elementy indywidualne i woluntatywne
3) Nieumyślna realizacja zadań...

...Jedno sprawstwo- czas w momencie realizacji znamion czynu zabronionego
-sami samodzielnie realizujemy całe znamię czynu zabronionego
Współsprawstwo- musza pojawić się co najmniej 2 osoby wspólnie i w porozumieniu z inną osobą
Kontratypy- wyłączenie bezprawności zachowania
Realizujące bezprawność
W każdym stanie faktycznym błędy występują prawami
- podkreślają stronę podmiotową
-stosunek psychiczny sprawcy do czynu....


...Błąd usprawiedliwiony i błąd nieusprawiedliwiony- odnosimy do modelowego wzorowego obywatela
Art. 29
-nie popełnia przestępstwa
-błędne zachowanie
-nieświadomość bezprawności
Art.30
-nie popełnia przestępstwa
-kodeks karny skarbowy
Art.31
-współokreśla zawinienie
-co najmniej ograniczona poczytalność...


(…)

… się od przygotowania 4) D- dokonanie
Art. 310 ust 4
-podrobienie przestępstw
-nie ma przygotowania
Ad. 2.
Art. 16§- należy twierdzić, że narusza abstrakcyjne warunki
§2- nie każde przygotowanie jest karalne
Art. 17
-czynny żal
-dobrowolne odstąpienie
-ostateczne odstąpienie
Ad.3 usiłowanie- ma spełniać cechy charakterystyczne konkretnego naruszenia na niebezpieczeństwo
regulacje
art.13 art.11
usiłowanie mamy…
… zabronionego, np. paserstwo art.291,292
Instytucja czynnego żalu
Art.15- regulacje podstawowe
Art.23- dodatkowy warunek przy współsprawstwie
Art.23§1 dobrowolne zapobiegnięcie dokonania czynu zabronionego
Ekscesy współdziałające
dodatkowy czyn nie zawarty w porozumieniu z drugą osobą
sytuacja zmiany jest możliwa
struktura przestępstwa- musi być:
Czyn Bezprawność Karalność Społeczna szkodliwość Zawinienia…

Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Warunkowe przedterminowe zwolnienie art. 77 i następne
Cecha instytucji:
Wszystkie oparte na okresie próby
Ułożone chronologicznie
Czyn:
Podstawa
3 elementy:
-zbieżność czasowa- zawartość, zbieżność nie jest rozerwana
-zbieżność miejscowa- w 1 miejscu
-zbieżność osobowa
-możliwa sytuacja zbiegu przestępstw- w czyn, 1 przestępstwo art.11
-wymiar kary łącznej art. 85- 2…
…- ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
-demoralizacja
-czyn karalny- przestępstwa
-sposób realizacji- ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
-zakład poprawczy
-art. 6 środek odwoławczy
Funkcje:
Ochronna
Sprawiedliwościowa dobro prawne musi być chronione w sposób:
Gwarancyjna dobro:
Kompensacyjna -konstytucja daje nam hierarchię ważności
-życie i zdrowie człowieka
prawo ma za zadanie -akty…
… po ukończeniu 15 lat
-przed 15 również ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
3 kategorie
Do 13 roku życia- charakter 13-17 roku życia-postanowienie młodociany- art.115 §10 wykonawcy postronnego poprawcze- zakończone -wiek przekłada się na wymiar kary
-demoralizacja- cały zbiór zakładem poprawczym -możliwość nadzwyczajnego zachowań osoby art.10, 13 złagodzenia kary
nieprzystosowującej się do innych -osoba…
… ZABRONIONEGO
PRZE-
Z P U art.13 D STĘ-
PSTWO
WYKRO-
Z P U art.11 D CZE-
NIE
poza granica połączenie stada popełnienia:
granicą przesunięta znaki 1) Z- zamiar penalizacji równowagi -jest niekaralne
2) P- przygotowanie
nie każdy czyn -cel stworzenia warunków jest zabroniony przygotowania przestępstwa
3) U- usiłowanie
Ad.1. -jest karalne w przestępstwie i w art. 31 ust.3- granica penalizacji wykroczeniu
-zaczyna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz