Definicja Formalna (Niemcy, Francja)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja Formalna (Niemcy, Francja) - strona 1 Definicja Formalna (Niemcy, Francja) - strona 2

Fragment notatki:


Definicja Formalna (Niemcy, Francja): III WINA II BEZPRAWNOŚC I USTAWOWA OKREŚLONOŚĆ CZYNU ZABRONIONEGO Definicja materialna (Polska): IV WINA III SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU W STOPNIU WIĘKSZYM NJIZ ZNIKOWMY (element materialny) II BEZPRAWNOŚC I USTAWOWA OKREŚLONOŚĆ CZYNU ZABRONIONEGO Element podmiotowy- sposób życia przed popełnieniem czynu (PRL) Art. 115. § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie
karnej.
§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj
i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody,
sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę
obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych
reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.
Podmiot czynu zabronionego (kto?)- przestępstwo powszechne lub indywidualne
Przedmiot czynu zabronionego (co?)- może to być dobro rodzajowe (np. mienie) lub indywidualne (przedmiot ochrony indywidualnego przepisu)
Okoliczności strony przedmiotowej (w jaki sposób?)- znamiona czasownikowe, ustalenie sposobu działania sprawcy np. zabiera, zabija oraz ustalenie skutków, przestępstwo może mieć charakter skutkowy lub formalny
Okoliczności strony podmiotowej (z jakim nastawieniem psychicznym?)- umyślność i nieumyślność, art. 8 KK, niedbalstwo, lekkomyślność (nieumyślność), zamiar ewentualny (obojętność dla sprawcy) i zamiar bezpośredni (umyślność)
Element intelektualny (świadomość wystąpienia czynu zabronionego) i wolicjonalny (chęć dokonania takiego czynu) winy
Niedbalstwo- sprawca narusza reguły ostrożności, sprawca nie ma stosunku emocjonalnego do czyny- wina normatywna
Stosunek sprawcy- wina psychologiczna- zamiar ewentualny, bezpośredni i lekkomyślność
Wina mieszana normatywno-psychologiczna
Koncepcja teologiczna
Lekkomyślność- sprawca wie, że może zrealizować znamiona czynu zabronionego ale bezpodstawnie przypuszcza, ze do niego nie dojdzie- jest element intelektualny ale nie ma wolicjonalnego
Niedbalstwo- sprawca nie wykonuje swoich obowiązków, brak świadomości oraz chęci popełnienia czynu np. pijany dróżnik Właściwości osoby sprawcy, właściwości użytych narzędzi przez sprawcę i sposób przeprowadzenia czynności
Wzorce osobowe np. dobrego lekarza Art. 8. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie,
jeżeli ustawa tak stanowi. Art. 9. § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia,


(…)

… od dokonania lub
zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do sprawcy,
który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu
zabronionego.
Art. 8.
Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie,
jeżeli ustawa tak stanowi.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz