Zamiar ewentualny

note /search

Wina - definicja winy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1813

bezpośredniego, b) zamiaru ewentualnego. Wina nieumyślna występuje jako: a) lekkomyślność, b) niedbalstwo. Zamiar...

Okoliczności wyłączające winę

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

gdyby zaszedł, z całą świadomością się godzi. zamiar ewentualny złożony jest podobnie jak zamiar bezpośredni...

Wina w prawie karnym

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1722

popełnienia przestępstwa b) w zamiarze ewentualnym "GODZĘ SIE" - sprawca przewiduje, iż może popełnić czyn...

Przestępstwa nieumyślne

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo karne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2023

od zamiaru ewentualnego, bo w elementach definicyjnych występują podobieństwa. Gdzie jest zatem granica...

Przestępstwa umyślne

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1421

. Dwie postacie umyślności: zamiar bezpośredni i zamiar ewentualny i żeby rozważyć cechy obu tych postaci strony...