Przestępstwa nieumyślne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępstwa nieumyślne - strona 1 Przestępstwa nieumyślne - strona 2 Przestępstwa nieumyślne - strona 3

Fragment notatki:

Przestępstwa nieumyślne
Jak dowiedzieć się czy dany typ czynu zabronionego jest nieumyślny? Domniemanie jest, że każdy typ czynu zabronionego zagrożony karą sądową, więc będący przestępstwem popełniony jest umyślnie. I musi być wyraźnie zaznaczone przez ustawę, żeby przyjąć nieumyślność. To zaznaczenie przez ustawę to klauzula nieumyślności (zapis ustawowy z którego wynika, że dany typ czynu zabronionego może być popełniony nieumyślnie).
Klauzule nieumyślności:
Nieumyślność jest wyrażona w samej czynności wykonawczej, w typie czynu zabronionego np. art. 177 par. 1 „kto nieumyślnie powoduje wypadek komunikacyjny”. Trzeba pamiętać, że o tym czy dany typ jest nieumyślny decydujemy analizując stronę podmiotową odniesioną do czynności wykonawczej
wyrażona w odrębnej jednostce redakcyjnej, przepisie. Najczęściej przyjmuje on formułę zdania „jeżeli sprawca działa nieumyślnie ...”
art. 9 par. 3 KK tworzy typy umyślno - nieumyślne. Chodzi o przypadki, w których następstwo danego czynu jest znamieniem kwalifikującym, tworzy typ kwalifikowany, jeżeli od następstwa czynu zależy surowsza karalność. I przy typach kwalifikowanych przez następstwo mamy typy umyślno - nieumyślne, bo nieumyślność jest odniesiona do samego następstwa, natomiast pozostałe znamiona typu czynu zabronionego: czynność wykonawcza, sposób wykonania ma być objęta umyślnością. Tylko skutek objęty jest nieumyślnością.
czwarty sposób to wtedy gdy wprost w typie czynu zabronionego nieumyślność zostanie odniesiona tylko do części znamion. Tak jest np. gdy badamy typ czynu zabronionego paserstwa - paserstwo polega na przyjmowaniu przedmiotów pochodzących z przestępstwa. To jest umyślny typ paserstwa jak ktoś wie, że dany przedmiot pochodzi z kradzieży i go przyjmuje, nabywa lub ukrywa popełnia umyślny typ paserstwa. Ale jest także typ umyślno - nieumyślny paserstwa i w tym typie napisano, że karze podlega ten kto przyjmuje rzecz co do której może przypuszczać iż pochodzi z czynu zabronionego - nieumyślność odniesiona jest do pochodzenia rzeczy. Kupuję coś za śmiesznie niską cenę - mogłem i powinienem przewidzieć, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego.
Czym jest nieumyślność? Przy interpretacji definicji wyrażonej w art. 9 par. 2 KK napotykamy na taką trudność, że opis nie ma charakteru jednolitego. Zawiera pewne elementy deskryptywne, opisujące pewien stan rzeczy ale zawiera również pewne elementy normatywne. W istocie ten artykuł zawiera definicję nieumyślności oraz warunki odpowiedzialności karnej za czyn nieumyślny.
Na początek elementy deskryptywne. Wracamy do podziału na stronę wolicjonalną i intelektualną i jak ustawodawca przedstawia nieumyślność. Dzieli się nieumyślność na dwie postacie: na świadomą nieumyślność i umyślność nieświadomą (w starszych podręcznikom tym terminom odpowiadają zwroty lekkomyślność i niedbalstwo ale nie będziemy się nimi posługiwać ponieważ zawierają one elementy oceny przeżyć psychicznych sprawcy, mają charakter normatywny. Stwierdzenie, że ktoś działał lekkomyślnie oznacza, że podlega odpowiedzialności karnej, tymczasem my zajmujemy się tylko opisem przeżyć psychicznych). Świadoma nieumyślność i umyślność nieświadoma nie zawiera elementów ocennych.

(…)

….
Pierwszy problem jaki się nasuwa to odróżnienie świadomej nieumyślności od zamiaru ewentualnego, bo w elementach definicyjnych występują podobieństwa. Gdzie jest zatem granica? Taki przypadek: sprawca ucieka przed pościgiem policji, zbliża się do skrzyżowania i aby uniknąć korka wjeżdża na pobocze gdzie jest przystanek autobusowy ale przejeżdża uszkadzając przy okazji parę osób. Pytamy co się stało: od strony przedmiotowej sprawa jest jasna - mamy do czynienia z katastrofą komunikacyjną (pow. 6 osób pokrzywdzonych) lub z wypadkiem komunikacyjnym (mniej niż 6 osób). Ale przyjmując nawet od strony przedmiotowej, że była to katastrofa komunikacyjna to jeżeli przyjmiemy, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym (nie chciał ale przewidywał i godził się na to) to nie będzie odpowiadał za katastrofę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz