Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego - strona 1 Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego - strona 2

Fragment notatki:

Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego oraz jej elementy Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego zrekonstruowana z przepisów kks zawiera następujące elementy:
zachowanie (czyn) o znamionach określonych w kks
społecznie szkodliwe w stopniu większym niż znikomy
zabronione pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w chwili popełnienia
zawinione przez sprawcę
Czyn i jego formy.
-czyn to zachowanie człowieka sterowane jego wolą, nie będzie więć czynem zachowanie wymuszone przez tzw przymus fizyczny nieodporny
-czyn może mieć dwojaką postać: aktywną (działanie) i bierną (zaniechanie)
-co do zasad przestępstwa i wykroczenia skarbowe można dokonać w obu formach, chyba, że kodeks stanowi, że dany czyn zabroniony może mieć tylko formę działania (delicta commisiva) lub tylko formę zaniechania (delicta commisiva)
-czyn naganny w formie działania polega więć na przełamaniu nakazu natomiast w formie zaniechania na nie wywiązaniu się z określonego typu obowiązku
Społeczna szkodliwość czynu.
-nie jest przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym, czyn zabroniony, któregi społeczna szkodliwość jest znikoma
-mierniki społecznej szkodliwość określa ustawa, są to:
rodzaj lub charakter naruszonego lub zagrożonego dobra
waga naruszonego obowiązku finansowego
wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej
sposób i okoliczności popełnienia czynu
postać zamiaru, motywacja sprawcy
rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia
Bezprawność karna czynu.
-bezprawność karna oceniana jest przez pryzmat ustawy obowiązującej w chwili popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego
Wina.
-dla bytu przestepstwa lub wykroczenia skarbowego niezbędne jest istnienie winy w chwili popełnienia czynu w myśl zasady nullum crimen, nullum contravention sine culpa
3 teorie winy
a) psychologiczna: stosunek psychiczny sprawcy do czynu
b) normatywna: istnienie winy wiąże się z możliwością postawienia zarzutu z powodu przełamania normy prawnokarnej
c)psychologiczno-normatywna (kompleksowa): zarzucalny z punktu widzenia prawa stosunek sprawcy do czynu
Ogólne warunki przypisania winy: wiek umożliwiający pociągnięcie do odpowiedzialności karnej (tj minimum 17 lat, poczytalność sprawcy i działanie w tzw normalnej sytuacji motywacyjnej
Rodzaje i formy winy.
2 podstawowe rodzaje winy: umyślna i nieumyślna
Wina umyślna.
-wiąże się z istnieniem zamiaru popełnia czyny zabronionego


(…)

… winy umyślnej
a) zamiar bezpośredni (dolus directus): sprawca chce popełnić czyn zabroniony
b) zamiar ewentualny (dolus eventualis) sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i godzi się na jego popełnienie
c)zamiar bezpośredni o szczególnym zabarwieniu (dolus directus coloratus): charakterystyczny dla tzw przestępstw i wykroczeń kierunkowych (w stawowym opisie czynu musi być wskazany motyw, cel działania sprawcy)
d)zamiar quasi-ewentualny (dolus quasi eventualis): sprawca chce popełnić czyn zabroniony (uniknięcie opodatkowania) i godzi się na jego skutki ( godzi się na uszczuplenie należności publicznoptawnej) jest to więc połączenie zamiaru bezpośredniego z ewentualnym
e)zamiar premedytowany (dolus praemeditatus) zamiar przemyślany, podjęty po głębszym namyśle,łączy się zazwyczaj…
… niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia czynu przewidywał (lekkomyślność) lub mógł przewidzieć
Hybrydalna forma winy.
-można ją rozpoznać po charakterystycznym ustawowym zwrocie "sprawca chociażby działa nieumyślnie"
-co oznacza, że dany czyn można popełnić w obu rodzajach winy, przy nieumyślność całkowicie wystarcza zeby wejść w konflikt z prawem karnym
-bez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz