Analiza ekonomiczna - strona 3

Analiza techniczno ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3101

ANALIZA PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA Pr odukcja to odzwierciedlenie wyników pracy przedsiębiorstwa, przesądza o efektywności gospodarowania poszczególnymi czynnikami wytwórczymi. Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego: 1) analiza struktury asortym entowej produkcji , 2) analiza rytmiczno...

Wskaźniki płynności finansowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1463

Wskaźniki płynności finansowej : Płynność bieżąca (III stopnia) WPB = Aktywa bieżące/Zobow.bież ϵ [1,2;2,0] optymalny poziom Płynność przyspieszona (II stopnia) WPP =A.B-Zapasy-rcm/Zob. bież ϵ [1,0 1,2] optymalny Płynność ...

POJęCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ - Metoda porównań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania. Pojęcie analizy ekonomicznej odnosi się do...

Analiza zysku i rentowności

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Analiza wstępna rachunku zysków i strat- ustalenie i ocena zmian w przychodach, kosztach i zyskach, badanie relacji między różnymi miernikami zysku, badanie struktury przychodów ze sprzedaży. Rentowność przedsiębiorstwa- W liczniku wskaźnika rento...

Analiza wskaźnikowa i analiza dyskryminacyjna 13

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Istota analizy wskaźnikowej- główny instrument analizy sprawozdań finansowych, wskaźniki są relacjami wybranych pozycji ze sprawozdań, wybór wskaźników kluczowych o największym ładunku informacji. Rodzaje analizy wskaźnikowej- analiza rentowności ...

Analiza ekonomiczna - zestaw

 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2779

W materiale znajdują się głównie notatki z tego przedmiotu. Notatki składają się z 8 plików. Na około 20 stronach znajduje się opis następujących zagadnień: analiza wskaźnikowa, wskaźniki obrotowości i rentowności, wskaźniki produktywności, zaangażowania, czasu trwania obrotu, wskaźnik płynności bi...

Analiza ekonomiczna firm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

Ma formę pracy, której tematem jest kompleksowa analiza ekonomiczna firm. W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: problemy metodyczne wykorzystania analiz, pojęcie i rodzaje analiz, źródła informacji do analiz, obszary analityczne ? schemat analizy, metody badawcze w analizie, przekroje...

Strategia rozwoju sklepu Iglo (16 stron).doc

 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3332

Dokładna tematyka notatki jest następująca: charakterystyka przedsiębiorstwa, opis firm, działalność przedsiębiorstw, zaopatrzenie, zbyt, instytucje regulujące i wspomagające działalność firmy, stan majątkowy przedsiębiorstwa, rynek, personel przedsiębiorstwa, dane bilansowe, dane finansowe firmy, ...

Strategor-zarządzanie firmą

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. SSW dr Renata Pałczyńska-Gościniak
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1890

STRATEGOR. Zarządzanie Firmą. Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość. Tłumaczenie - Krystyna Bolesta-Kukułka Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1996. Cytuję wybrane fragmenty. Strona w budowie. Inną czcionką i inicjałami „Z.U.” lub pseudonimem „Anonimus”, oznaczyłem uwagi własne . Z.U ...

Analiza finansowa i istota analizy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowanie danego przedmiotu na części w celu jego lepszego poznania. Analizie można poddać każdy przedmiot, każde zjawisko, w celu jego lepszego poznania. Jest to metoda postępowania badawczego, która polega na rozłożenia badanego zjawiska na części i r...