analiza techniczno ekonomiczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza techniczno ekonomiczna - strona 1 analiza techniczno ekonomiczna - strona 2 analiza techniczno ekonomiczna - strona 3

Fragment notatki:


ANALIZA PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA Pr odukcja to odzwierciedlenie wyników pracy przedsiębiorstwa, przesądza o efektywności gospodarowania poszczególnymi czynnikami wytwórczymi.
Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego: 1) analiza struktury asortym entowej produkcji , 2) analiza rytmiczności produkcji , 3) analiza jakości i odnowienia produkcji . Produkcję przedsiębiorstwa przemysłowego można ująć za pomocą różnych mierników : ■ mierniki naturalne (np. t, m 2 ,kWh, l), ■ mierniki umowne (np. produkty przemysłu ceramiki czerwonej przelicza się na pełną cegłę), ■ mierniki wartościowe (mierniki produkcji brutto: produkcja towarowa i produkcja globalna, mierniki produkcji netto: produkcja czysta i produkcja sprzedana netto), ■ mierniki pracochłonności (normatywna pracochłonność bezpośrednia, pracochłonność technologiczna, pracochłonność technologiczna).
Analiza struktury asortymentowej produkcji a) analiza wykonania planu produkcji pod względem asortymentowym
• wskaźnik asortymentowości produkcji , gdzie: P łwa -wartość produkcji zaliczonej do planu asortymentowego, P łw1 -wartość produkcji planowanej • wskaźnik równomierności wykonania planu asortymentowego gdzie: P łwap - wartość produkcji zaliczonej do asortymentu z zachowaniem planowanej struktury asortymentowej, P łw2 -produkcja w ujęciu wartościowym w okresie badanym b) ustalenie czynników powodujących niewykonanie planu produkcji pod względem asortymentowym • czynniki zewnętrzne (np. zmiana zapotrzebowania na określone wyroby), • czynniki wewnętrzne (np. zmiana w zakresie wielkości i struktury środków trwałych).
Analiza rytmiczności produkcji Ⴗ wskaźniki wynikające z porównania rzeczywistej produkcji z planowaną wskaźnik nierytmiczności produkcji wskaźnik rytmiczności produkcji ,gdzie: O S -skorygowane wskaźniki wykonania planu produkcji w poszczególnych podokresach, L 0 -liczba podokresów badanego okresu. Ⴗ wskaźniki charakteryzujące realizację rzeczywistej produkcji w równych odstępach czasu wskaźnik struktury w czasie wykonanej produkcji

(…)

… nie tylko pod względem liczebności ale i kwalifikacji. Na kwalifikacje zawodowe pracownika składają się: wiedza teoretyczna, doświadczenie związane z wykształceniem zawodowym, umiejętności praktyczne oraz specyficzne cechy pracownika. W analizie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników uwzględnia się jedynie dwa z nich a mianowicie wykształcenie i staż pracy, ponieważ pozostałe elementy są niemierzalne. Zasadniczym…
…, kontrolnych i analitycznych związanych z regulacją i sterowaniem strumieniami i zasobami materiałowymi.
Fazy gospodarowania materiałami:
pozyskiwanie materiałów- zaopatrzenie materiałowe;
przechowywanie materiałów- wchodzące w zakres gospodarki zapasami i gospodarki magazynowej;
przemieszczanie fizyczne materiałów w procesie magazynowania i produkcji;
kontrola dopływu i użytecznego wykorzystania materiałów…
… wykorzystania materiałów Analiza materiałochłonności produkcji:
Materiałochłonność produkcji= ilość materiałów w jednostkach fizycznych/ ilość produkcji Materiałochłonność produkcji= koszty materiałowe produkcji/ wartość produkcji
Analiza dynamiki materiałochłonności produkcji (porównanie wielkości wskaźników za szereg lat )
Inne wskaźniki oceny efektywności wykorzystania produktów pracy Wskaźnik produkcyjnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz