Wskaźniki płynności finansowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki płynności finansowej - strona 1 Wskaźniki płynności finansowej - strona 2

Fragment notatki:


Wskaźniki płynności finansowej : Płynność bieżąca (III stopnia) WPB = Aktywa bieżące/Zobow.bież ϵ [1,2;2,0] optymalny poziom Płynność przyspieszona (II stopnia) WPP =A.B-Zapasy-rcm/Zob. bież ϵ [1,0 1,2] optymalny Płynność środków pieniężnych (I stopnia) PŚP = incest. Którkoterm./zob. bież Inf: jaka część zobowiązań może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały się nagle wymagalne.
Wystarczalność gotówkowa WWG =przepływy pieniez. z dział operac./ zob. bież Określa, jaka część zobowiązań może być uregulowana środkami pieniężnymi(gotówką) wygospodarowaną w działalności operacyjnej.
Cykl kapitału obrotowego netto CKON =sredni poziom kap. Obrot./ przychody ze sprzedazy * liczba dni w okresie; Inf: na ile dni wystarcza kapitału obrotowego. Wskaźniki zadłużenia: Wskaźnik ogólnego zadłużenia WOZ= zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa ogółem WOZ ϵ [0,57 - 0,67] Wskaźnik zadłużenia długoterminoweg o WZD= zob. długoterminowa/ kap. własny WZD ϵ [0,5 - 1,0] Wskaźnik pokrycia obsługi długu I: WPOD= zysk netto+odsetki*(1-T) / raty kapitałowe+odsetki WPOD 1 „Bezpieczna” obsługa zadłużenia
Wskaźnik pokrycia obsługi długu II: WPO D z Got. Operac.= NCF z dz. Operac. / raty kapitałowe+ odsetki; WPOD z got. operac. 1 „bezpieczna” obsługa zadłużenia.
Wskaźniki wartości akcji/ kapitału Wsk Price/Earnings P/E =rynkowa cena akcji/zysk netto na 1 akcję zwykłą Wsk Price/Book value P/BV =rynkowa cena akcji/księgowa cena akcji Wsk Earnings per share EPS =wyn. Fin./ liczba akcji O
Wsk stopy dywidendy =dywidenda na 1 akcję/ cena rynkowa akcji Wskaźniki rentowności: ROE=zysk netto/kapitał własny Ile gr z 1 zł kapitału własnego
ROA=zysk netto/aktywa ogółem Im wyższy tym lepsza kondycja firmy
ROS=zysk netto/przychody ze sprzedaży Ile gr zysku z każej 1 zł
Wskaźniki sprawnosci dzialania Oparte na kosztach:wsk operacyjności=(koszt własny sprzedaży/przych netto)*100% ϵ[50 - 90] Rotacji: zapasów=przych ze sprzed netto/średni stan zapasów Ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi odnowienie zapasów w przedsiębiorstwie
Gosp. Zasobami: wsk wydajności pracy na 1 zatrudnionego=(przych ze sprzed/przeciętna liczba zatrudnionych) *100% Poziom graniczny zysku operacyjnego Z OP.G = (D + K W )* r D Poziom graniczny rentowności kapitału własnego Stopień dźwigni finansowej(DFL) Stopień dźwigni operacyjnej (DOL) Dźwignia połączona (DTL) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz