analiza ekonomiczna- wzory - wskaźnik poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 7840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza ekonomiczna- wzory - wskaźnik poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa - strona 1 analiza ekonomiczna- wzory - wskaźnik poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa - strona 2 analiza ekonomiczna- wzory - wskaźnik poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie podstawowych wzorów z zakresu analizy ekonomicznej. 4-stronicowa notatka w formacie. Wzory między innymi na: wskaźnik poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa, wskaźnik zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu, wzorcowy układ nierówności, zysk skorygowany, amortyzacja, wskaźnik zobowiązań długoterminowych, wskaźnik udziału zysku netto w gotówce operacyjnej, wskaźnik wystarczalności gotówkowej, wskaźnik rotacji należności, wskaźnik kontroli kosztów ogólnych, wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami sprzedanych produktów, towarów i materiałów i inne.

Rentownośc aktywów:
ROA(ST.zwrotu aktywów)=zysk netto/śr, stan aktywów ogółem *100%
ROAo=zysk z działalności operacyjnej/śr. Stan aktywów ogółem *100%
Rent AT=zysk netto/śr. Stan AT*100%
Rent AO=zysk netto/śr. Stan AO *100%
Pieniężna stopa zwrotu z aktywów=przep pien netto z dział operac/średni stan aktywów ogółem *100%
Pieniężna stopa zwrotu z AT=przep pien netto z dział operac/średni stan AT * 100%
Pieniężna stopa zwrotu z AO=przep pien netto z dział operac/średni stan AO * 100%
Rentownośc sprzedaży:
St. marży brutto=zysk brutto ze sprzed/przych netto ze sprzed produk, tow i mat * 100%
Rent sprzedaży=zysk ze sprzed/ przych netto ze sprzed prod, tow i mat * 100%
Rent operacyjna sprzedaży=zysk z dział operac/ przych netto ze sprzed prod, tow i mat+pozostałe przych operac * 100%
Rent sprzedaży brutto=zysk brutto/ przych netto ze sprzed prod, tow i mat+pozostałem przych operac+przych fin+zyski nadzwycz *100%
Rent brutto=zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem/przych netto ze sprzed+pozostałe przych operac+przych fin+zyski nadzwycz *100%
Rent sprzedaży netto=zysk netto/przych netto ze sprzed prod…+pozostałe przych operac+przych fin+zyski nadzwycz * 100%
Rent operacyjna=zysk z dział operac+amortyzacja/przych netto ze sprzedaży+pozostałe przych operac *100%
Gotówkowa rent sprzedaży=dodatnie przepływy pien netto z dział operac/przych netto ze sprzed prod, mat, tow
Rentownośc kap własnych:
Rentowność KW(ROE)=zysk netto/średni stan KW * 100%
Rent KS=zysk netto+odsetki od długów długoterm.*(1-T-st.podatku dochod)/średni stan KS * 100%
Rent akt operac=zysk z dział operac/średni stan akt operac * 100%
Pieniężna stopa zwrotu z KW=przepł pien netto z dział operac/średni stan KW*100%
Pieniężna stopa zwrotu z KS=przepł pien netto z dział operac/średni stan KS* 100%
Płynnośc fin przeds
Wsk bież płynn fin=AB/zob bież
Wsk płynn przyśpieszonej=AB-zapasy-KRMO/zob bież
Wsk śr pien=inwestycje krótkoterm./zob bież
Wsk natychmiastowej płynn=śr pien i inne aktywa pien/zob bież do 3mies
Wsk płynn gotówkowej=przepływ pien netto z dział. Operac/Z bież
Cykl kap obrotowego netto=średni poz Kon/przych netto ze sprzed prod…* liczba dni
Cykl zapasów w dniach=średni stan zapsów/przych netto ze sprzed prod…*l.dni
Cykl należności w dniach=średni stan należności/przychody netto ze sprzedaży…/l.dni
Cykl zobow bież=średni stan zobow bież./przych netto ze sprzed…*liczba dni
Cykl zobow krótkoter=średni stan zobow krótkot/przych netto ze sprzed…* liczba dni
Cykl śr pien=cykl zapasów+cykl zobow bież.(bez kredytów)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz