Analiza ekonomiczna - strona 4

Analiza Finansowa podstawą oceny finansów przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 6125

ANALIZA FINANSOWA JAKO PODSTAWA OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA SPIS TREŚCI Wstęp4 Rozdział I - Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa6 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa6 Rodzaje analiz10 Źródła informacji do oceny finanso...

Analiza finansowa spółki "IPB"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4543

Analiza finansowa spółki Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Spółka z o. o. Lata 2005-2009 Spis Treści Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa str. 3 Analiza wstępna str. 4 - 6 Ocena kapitału pracującego i analiza płynności finansowej str. 6-8 Analiza sprawności działania str. 9-10 Analiza po...

Analiza strategiczna przedsiebiorstwa - komputery - wartość sprzedanyc...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA „YYY” WSTĘP Gospodarka rynkowa zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania sposobów optymalizacji działalności. Ważne są nie tylko wyniki, jakie w danym okresie czasu osiąga dana firma, ale także perspektywy, jakie czekają ją w przyszłości. Przedsiębiorstw...

Analiza strategiczna spółdzielni mleczarskiej - PRZYKŁAD

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1029

Spółdzielnia Mleczarska „DEMI” I. Ogólne informacje o strategii Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa. W innym ujęciu strategia jest interpretowana jako zespół określonych zasad postępow...

Ekonomia - podstawowe definicje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

AKTYWNY I INTEGRACYJNY ASPEKT L O GISTYKI - Przejawia się on w jej funkcji koordynacyjnej przenikającej podstawowe klasyczne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa i cały proces gospodarowania. BADANIA RYNKU ( Market Research ) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

ZAGADNIENIA Z EKONOMII DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Określ istotę ekonomii jako nauki i przedstaw rys historyczny jej narodzin i rozwoju? Wskaż i scharakteryzuj aparaturę metodologiczną ekonomii (kategoria ekonomiczna, prawo ekonomiczne, teoria ekonomiczna) oraz jej podstawowe metody badawcze? Wsk...

Analiza ekonomiczna - przedmiot

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2639

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: przedmiot analizy finansowej, rodzaje analizy ekonomicznej, funkcje analizy ekonomicznej, założenia metod analizy ekonomicznej, analiza pionowa, analiza wskaźnikowa, wzorcowe układy nierówności, analiza piramidalna, wskaźniki rentowno...

Analiza ekonomiczna - test - Sprawozdanie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 6342

Na egzaminie będzie test wielokrotnego wyboru z wariantami a-d, z czego nie będzie pytań, w których żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Przynieść ze sobą małe kartki - mniejsze niż format A4 bo na nich będziemy pisać odpowiedzi (nr pytania i który wariant(y) wybieramy). Przy niepełnych odpowiedzi...

Analiza porównawcza - wartość przyszła i bieżąca

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1960

07.05.2012 Wskaźniki zadłużenia - samodzielnie przerobić ANALIZA PORÓWNAWCZA W CZASIE wartość przyszła i wartość bieżąca efektywna stopa procentowa renta (sposób jej liczenia) stopa realna Czemu wartość pieniądza zmienia się w czasie? preferencja bieżącej konsumpcji inflacja ryzyk „pewne są ty...

Analizy ekonomicznej - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

ANALIZA EKONOMICZNA: Jako metoda: metoda poznania zjawisk i procesów gospodarczych, polegająca na ich podziale na elementy składowe oraz badaniu powiązań i zależności przyczynowo-skutkowych między tymi elementami Jako funkcja zarządzania: działania, mające na celu przygotowanie informacji anali...