Analizy ekonomicznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analizy ekonomicznej - omówienie - strona 1 Analizy ekonomicznej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:


ANALIZA EKONOMICZNA:
Jako metoda: metoda poznania zjawisk i procesów gospodarczych, polegająca na ich podziale na elementy składowe oraz badaniu powiązań i zależności przyczynowo-skutkowych między tymi elementami
Jako funkcja zarządzania: działania, mające na celu przygotowanie informacji analitycznych, a następnie ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym, związanym ze sterowaniem i regulowaniem działalności przedsiębiorstwa
Jako dyscyplina naukowa: dyscyplina naukowa zajmująca się wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem prawidłowości dotyczących podmiotów gospodarczych
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa: ocena warunków społecznych i prawnych, analiza rynku, analiza konkurencji;
Analiza ekonomiczna: analiza finansowa, analiza techniczno-ekonomiczna
Synteza analiz: analiza otoczenia przedsiębiorstwa + analiza ekonomiczna
Kryteria klasyfikacji analizy ekonomicznej: przedmiotowe, czasowe, przeznaczenia, zastosowanych metod badawczych, szczegółowości opracowania;
Wybrane rodzaje analizy ekonomicznej: - makro/mikroekonomiczna
- ogólna/szczegółowa
- zewnętrzna/wewnętrzna
- funkcjonalna/kompleksowa/decyzyjna
- retrospektywna/operatywna/prospektywna
Przedmiot analizy ekonomic znej przedsiębiorstw : - wyniki finansowe działalności
- wyniki materialne działalności
- koszty własne
- gospodarowanie zasobami ludzkimi
- gospodarka zasobami materialnymi
- gospodarka środkami trwałymi
- dostęp techniczny i innowacje
- sytuacja majątkowo-finansowa
- wartość przedsiębiorstwa
- rozwój przedsiębiorstwa
RODZAJE PORÓWNAŃ: 1.wewnętrzne:
- porównanie z wielkościami postulowanymi
- porównanie w czasie
2.zewnętrzne:
- porównanie z danymi średniego zakładu w klasie
- z danymi kilku zakładów w klasie
- ze średnimi wielkościami danej klasy
- wskaźników różnych klas
- ze standardami w gospodarce
Etapy prac analitycznych: Etap I - Analiza wstępna - 10% czasu
Etap II - Weryfikacja materiałów (diagnoza wstępna) - 40% czasu
Etap III - Analiza szczegółowa - 30% czasu
Etap IV - Formułowanie wniosków (diagnoza ostateczna) - 20% czasu
METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ Indukcja: analiza zjawisk/procesów

(…)

… zatrudnienia)
- inne (wyniki dotychczasowych analiz ekonomicznych, plany długo- i krótkoterminowe, w tym biznesplany, sprawozdania zarządu i rady nadzorczej)
2.Materiały zewnętrzne (roczniki statystyczne GUS, informacje giełdowe i bankowe, publikacje fachowe, informacje agencji ratingowych)
EWIDENCJA
PLANOWANIE
INFORMACJE LICZBOWE
ANALIZA EKONOMICZNA
DANE POZAEWIDENCYJNE
WERYFIKACJA DECYZJI PODJĘTYCH…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz