Analiza ekonomiczna - przedmiot

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - przedmiot - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: przedmiot analizy finansowej, rodzaje analizy ekonomicznej, funkcje analizy ekonomicznej, założenia metod analizy ekonomicznej, analiza pionowa, analiza wskaźnikowa, wzorcowe układy nierówności, analiza piramidalna, wskaźniki rentowności.

analisis - grec. rozlozenie
Analiza finansowa jest pierwsza czescia analizy ekonomicznej, poczatek ma w dziennikarskiej krytyce bilansu w 2 pol.19w.
Analiza rozumiana jest jako rozlozenie pewnej calosci na czesci skladowe i rozpatrywanie kazdej z nich osobno, dokonywane w procesie poznania i dzialalnosci praktycznej. Moze miec dwojaki cel:
wykrycie struktury badanej calosci, zwiazków i zaleznosci wystepujacych miedzy elementami strukturalnymi oraz miedzy kazdym elementem a caloscia. Jest to analiza strukturalna.
poznanie mechanizmu funkcjonowania badanej calosci, zmian, jakie w niej zachodza, identyfikacje czynników oddzialywujacych na te calosc oraz sily, kierunku i natezenia wplywu poszczególnych czynników na stwierdzone zmiany. To analiza przyczynowa.
Analiza moze byc zabiegiem fizycznym lub myslowym. Przeciwienstwem analizy jest synteza. Polega na laczeniu czesci w calosc, po uprzednim zbadaniu tych czesci.
Analiza ekonomiczna to metoda badania procesów ekonomicznych za pomoca rozkladania ich na poszczególne elementy i rozpatrywania wzajemnych zwiazków miedzy tymi elementami i procesami. Nazywana jest takze analiza dzialalnosci gospodarczej, polega przede wszystkim na ustaleniu czy i w jakim stopniu dzialalnosc gospodarcza jest zgodna z zasada racjonalnego gospodarowania. Analize ekonomiczna mozna rozumiec jako:
system metod badawczych
instrument zarzadzania
proces koordynacji oraz scalania dzialalnosci rzeczowej i regulacyjnej
Analize ekonomiczna traktowac mozna jako dyscypline naukowa stosowana i jako dzialanie praktyczne. Analiza ekonomiczna rozumiana jako dyscyplina naukowa jest nauka o metodach badania dzialalnosci gospodarczej i oceny jej efektów ekonomicznych, w tym równiez o doborze wlasciwych wskazników ekonomicznych. Analiza ekonomiczna jako dzialalnosc praktyczna polega na przeprowadzeniu badania dzialalnosci gospodarczej i dokonaniu oceny osiagnietych stanów i wyników ekonomicznych w oparciu o zasady i metody opracowane przez analize ekonomiczna jako samodzielna dyscypline naukowa.
Wynik ekonomiczny to rezultat dzialalnosci gospodarczej osiagniety w pewnym okresie czasu, np. zysk, przychody, koszty.
Stan to wielkosc ekonomiczna odnoszaca sie do danego momentu czasu, np. stan majatku na dany dzien.
Funkcje analizy ekonomicznej.
Funkcja poznawcza - umozliwia poznanie zjawisk gospodarczych we wzajemnych powiazaniach, ich przyczyny i skutki, uwarunkowania i ograniczenia.
Funkcja informacyjna - informacje zawarte w analizie to zródlo podejmowanych decyzji.
Funkcja kontrolna - umozliwia ustalenie odchylen od planu.
Funkcja oceniajaca - umozliwia sformulowanie wniosków odnosnie przeszlosci, jak i przyszlosci.
Prawidlowa analiza ekonomiczna powinna spelnic wymagania formalne i merytoryczne, odpowiadac cechom i zasadom dobrej analizy:
Musi byc przydatna, praktycznie uzyteczna.


(…)

… - odpowiedzie maj na pytanie czy podmiot gospodarczy jest w stanie spaci zacignite zaduenie biece (w cigu jednego dnia i w caoci). Pynno majtku jest to szybko z jak moemy zamieni rne skadniki majtkowe na gotwk lub rodki pienine i ich ekwiwalenty (np. papiery wartociowe).
Pynno okrela si dla czci majtku, porzdkuje si te majtek wedug stopnia jego pynnoci, odpowiada temu uporzdkowanie wedug stopnia wymagalnoci kapitau. Majtek obrotowy lub bardziej pynny jest odnoszony do zaduenia biecego lub tych elementw tego zaduenia, ktre uwaamy za bardziej wymagalne. Najbardziej powszechne s takowe wskaniki pynnoci (przyjo si nie wyraa ich wprocentach):
wskanik pynnoci biecej - relacja majtku obrotowego do zaduenia biecego. Zaduenie biece obejmuje zobowizania krtkoterminowe wraz zkredytami krtkoterminowymi. Pozwala okreli…
… analityczne (analiza porwnawcza i przyczynowa).
Opracowanie prezentacji wynikw.
Analiza ekonomiczna wiaze sie ze matematyka, statystyka, ekonometria, mikroekonomia, finansami, naukami inzynierskimi i rachunkowoscia.
Materialy zrdlowe:
Ewidencyjne - dotycza statystyki ekonomicznej i rachunkowosci, sa danymi oficjalnymi ipodlegaja pewnym wymogom:
dokumentacja pierwotna lub wtrna - podstawa zapisw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz