Analiza ekonomiczna - strona 5

Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa - aktywa obrotowe

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

KAPITAŁ OBROTOWY KA. stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Pełni funkcję płynnej rezerwy umożliwiającej pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Utrzymywanie wysokiego poziomu ko. jest wskazane w przypadku podmiotu, który może mieć trudności z uzyskaniem pożyczki „od...

Majątek trwały i jego wykorzystanie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

MAJĄTEK TRWAŁY I JEGO WYKORZYSTANIE A. WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO WMT obrazują produktywność i efektywność nieruchomości, urządzeń i wyposażenia w wytwarzaniu przychodu i zysku spółki. Im wyższa obrotowość, tym większa zdolność podmiotu do wykorzystania posiadanego majątku trwałego w ...

Stopa zwrotu - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

STOPA ZWROTU STOPA ZWROTU AKTYWÓW OGÓŁEM ROA(return on total assets) oznacza stosunek dochodu netto do aktywów ogółem. Mierzy efektywność aktywów w tworzeniu zysku. Wyrażona jest zależnością: dochód netto -- , średni stan aktywów ogółem gdzie: średni stan aktywów ogółem = (początkowy stan a. + k...

Całki nieoznaczone i oznaczone - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Całki nieoznaczone i oznaczone zad. 1 Obliczyć całki nieoznaczone: 1 a) ∫x c) ∫ e) ∫ 1 − x 2 dx x 3 − 5x 2x 2 dx dx 1− 4x g) ∫ x sin xdx ln x dx x3 j) ∫ ł) ∫ x arcsin xdx ex b) ∫ 2 dx x cos 5 x d) ∫ 6 dx sin 5 x ą) ∫ cos x ⋅ e sin x dx 2 + ln x dx x ć) ∫ ę) x2 ...

Analiza strategiczna wytwórni kostki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Streszczenie Przedmiotem analizy strategicznej jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji drobnowymiarowych elementów drogowych, takich jak kostka drogowa oraz krawężniki. Polska ma olbrzymie zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej. Jakość...

Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego - Analiza strukturalna sekt...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO „ SŁOWIK ” SPIS TREŚCI strona WSTĘP WSTĘP Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonych warunkach: politycznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych oraz kulturowych. Wymienione czynniki stanowią otoczenie ogólne przedsiębiorstwa, wobec których nie po...

Analiza stragiczna zakładów piwowarskich w Żywcu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADÓW PIWOWARSKICH W ŻYWCU S.A. SPIS TREŚCI. strona I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI3 II. ANALIZA MAKROOTCZENIA 4 1. Wymiar ekonomiczny. 2. Wymiar techniczny. 3. Otoczenie społeczne. III. ANALIZA SEKTOROWA6 1. Siła oddziaływania dostawców. 2. Siła oddziaływania nabywców. 3...

Analiza strategiczno-marketingowa agencji - opis działalności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

1.WSTĘP 1.WSTĘP Celem pracy jest przedstawienie nowej firmy, pokazaniu, że reklama jest dziedziną sztuki, wskazać pewne zasady, prawa, pułapki czyhające na nieostrożnych i pewnych siebie, ale jako dziedzina sztuki jest ona nowatorska i kreatywna. Czasami działanie zgodne z prawami może przynieść ko...

Analiza "SWOT Opoczno SA" - Wizerunek firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Analiza SWOT „OPOCZNO” S.A. ANALIZA SWOT Przedmiotem analizy SWOT jest „OPOCZNO” S.A. producent płytek ceramicznych. Dla firmy „Opoczno” S.A. kluczowymi obszarami działalności są: marketing i dystrybucja technologia Głównym konkurentem dla „Op...

Analiza Swot - pojęcie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

Analiza Swot Nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: Strenghts - mocne strony firmy Weaknesses - słabe strony firmy Opportunities - szanse Threats - zagrożenia Analiza SWOT (SWOT analysis) jest to rodzaj analizy, mający na uwadze ocenę słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa na tle...