Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego - Analiza strukturalna sektora

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego - Analiza strukturalna sektora - strona 1 Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego - Analiza strukturalna sektora - strona 2 Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego - Analiza strukturalna sektora - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO „ SŁOWIK ” SPIS TREŚCI strona WSTĘP WSTĘP Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonych warunkach: politycznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych oraz kulturowych. Wymienione czynniki stanowią otoczenie ogólne przedsiębiorstwa, wobec których nie pozostaje ono obojętne. Otoczenie szczegółowe przedsiębiorstwa tworzą inne organizacje wywierające wpływ na jego działalność. Są to dostawcy, odbiorcy, konkurenci. Między otoczeniem a przedsiębiorstwem zachodzi wzajemna interakcja polegająca na tym, że przedsiębiorstwo czerpie z otoczenia i przetwarza dla niego najróżniejsze zasoby. Otoczenie nie tylko stwarza organizacji możliwości przetrwania i szanse na rozwój; w nim tkwią również główne zagrożenia . Szanse i zagrożenia nie są stałe, niektóre z nich znikają z biegiem czasu, inne pojawiają się. Zmieniają się również potrzeby otoczenia i reguły wymiany organizacji z otoczeniem. Organizacje, zwłaszcza małe, nie zawsze posiadają możliwości kontroli stanów otoczenia, najczęściej muszą się do zmian w nim zachodzących dostosować. Przedsiębiorstwo będące w fazie przedsiębiorczości dostosowuje się do warunków otoczenia poprzez jego bieżącą analizę. Poszukuje stałych dostawców, stara się dotrzeć do odbiorców, określić warunki konkurowania. W fazie wzrostu widoczna jest ekspansywność przedsiębiorstwa w relacjach z otoczeniem. Wzrasta liczba stałych dostawców i odbiorców. Analiza strategiczna definiowana jest jako: systematyczne przestudiowanie złożonych alternatyw strategicznych w celu wsparcia decydentów w wyborze preferowanego toku działań w sektorze publicznym w niepewnych warunkach. Koncentruje się ona na określeniu pozycji strategicznych przedsiębiorstwa i składa się z następujących kroków:
analizy problemu,
określenia kryteriów,
identyfikacji rozwiązań,
oceny rozwiązań,
uszeregowania rozwiązań.
Analiza strategiczna dotyczy następujących wymiarów:
otoczenia- jest to identyfikacja zewnętrznych szans i zagrożeń generowanych przez otoczenie zewnętrzne oraz określenie tych zmian na obecną i przyszłą sytuację organizacji (wykorzystuje się tu metody scenariuszowe, mapy grup strategicznych, metody punktowe, analizę pięciu sił Portera),
zasobów organizacji- określenie potencjału wewnętrznego organizacji działającej pod wpływem otoczenia. W analizie potencjału wewnętrznego można wykorzystać metody portfelowe (np. macierz BCG), analizę łańcucha wartości firmy,

(…)

…, oczekiwań grup interesu- identyfikacja celów podmiotów zainteresowanych działalnością organizacji.
W niniejszej pracy przeprowadzono analizę strategiczną salonu fryzjerskiego „Słowik” w ………. Posłużono się metodami scenariuszowymi przy badaniu makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego zakładu. Macierz BCG posłużyła do przeprowadzenia analizy jego potencjału strategicznego. CHARAKTERYSTYKA SALONU…
…. Powinna ona dążyć do zminimalizowania zagrożeń i wykorzystania szans stojących przed firmą, lecz do tego potrzebne będzie dokładne zinterpretowanie poszczególnych czynników wchodzących w skład określonych w analizie sfer.
ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO SALONU SŁOWIK METODĄ SCENARIUSZOWĄ
OKREŚLENIE SKALI OCEN POTENCJALNEJ POZYTYWNEJ I NEGATYWNEJ SIŁY W OTOCZENIU
Siła oddziaływania negatywnego
Siła oddziaływania…
… działań konkurencji na rynku
0,5
+1
Średnia siła wpływu
-2,0
+2,5
OTOCZENIE KONKURENCYJNE- ŹRÓDŁA SZANS I ZAGROŻEŃ
konkurenci
dostawcy
nabywcy
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
- scenariusz pesymistyczny
- scenariusz najbardziej prawdopodobny
- scenariusz optymistyczny
Z przeprowadzonej analizy wynika, że najmniej burzliwym elementem otoczenia konkurencyjnego są kontakty z dostawcami. Nabywcy usług…
… niewielkie pomieszczenie przeznaczone na salon (wysoki czynsz) oraz brak w pobliżu parkingu na którym klienci z okolic oddalonych od centrum miasta mogliby pozostawić swoje samochody- najdogodniej jest do Salonu dojechać tramwajami, ale niestety są one często bardzo zatłoczone. Kosmetyki do pielęgnacji włosów właścicielka kupuje w hurtowniach dlatego sporo czasu spędza poza zakładem (nie dysponuje samochodem). Pomimo, że SŁOWIK nie posiada autoryzacji żadnej ze znanych firm kosmetycznych stosuje środki do pielęgnacji włosów taki renomowanych firm jak: AVON, Maybelline, Margaret Astor, Wella, Schwarckopf, Ziaja i in. Narzędzia i akcesoria fryzjerskie pochodzą od znanych producentów i są wysokiej klasy. Wszystkie inwestycje realizowane są z wypracowanego zysku- decydują o tym wysokie koszty kredytów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz