Analiza finansowa przedsiębiorstwa Alfa - Sprawozdania finansowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 5614
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Alfa - Sprawozdania finansowe - strona 1 Analiza finansowa przedsiębiorstwa Alfa - Sprawozdania finansowe - strona 2 Analiza finansowa przedsiębiorstwa Alfa - Sprawozdania finansowe - strona 3

Fragment notatki:

Zawiera omówione sprawozdanie finansowe fikcyjnego przedsiębiorstwa wraz przeprowadzoną analizą wskaźnikową. Przedstawione są wzory wskaźników ich obliczenia i interpretacje. Dokładna zawartość notatki jest następująca (24 strony wraz z tabelami). Omówienie specyfiki sprawozdania finansowego: bilans - definicja, zawartość, dokument księgowy, bilans otwarcia i bilans zamknięcia; rachunek zysków i strat: poszczególne etapy, poziomy, znaczenie wyniku finansowego, etapy tworzenia rachunku zysków i strat: eksploatacyjny (operacyjny), finansowy oraz nadzwyczajny; rachunek przepływów pieniężnych (cash flow): cel rachunku przepływów, trzy rodzaje działalności: operacyjnym, finansowy, inwestycyjny; analiza wskaźnikowa: klasyfikacja, przyczyny prowadzenia analizy wskaźnikowej, cele analizy. Wskaźniki płynności finansowej, Wskaźniki wspomagania finansowego (wskaźniki zadłużenia), Wskaźniki obrotowości (wskaźniki gospodarności, rotacji majątku), Wskaźniki rentowności.

Spis treści Wstęp. Istota i znaczenie podstawowych sprawozdań finansowych. Bilans.
Rachunek zysków i strat.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
Analiza wskaźnikowa. Wskaźniki płynności finansowej.
Wskaźniki wspomagania finansowego.
Wskaźniki obrotowości.
Wskaźniki rentowności.
Bibliografia. Wstęp
Sprawozdania finansowe posiadają bogatą treść ekonomiczną, której pełne poznanie i wykorzystanie w procesie zarządzania wymaga różnokierunkowych powiązań i przekształceń danych liczbowych. Prowadzi to do obliczania odpowiednich wskaźników oraz ich oceny porównawczej i ewentualnie dalszej analizy przyczynowej.
Całość tych działań nosi nazwę analizy wskaźnikowej, która traktowana jest jako rozwinięcie ogólnej analizy danych bilansu oraz rachunku zysków i strat. Obliczone wskaźniki stanowić mogą relacje odpowiednich składników aktywów i pasywów bilansu w przekroju poziomym i pionowym, wyniku finansowego brutto lub netto, jak też relacje między składnikami rachunku zysków i strat oraz bilansu.
W omawianej analizie możliwe jest zastosowanie wielu wskaźników o różnej treści ekonomicznej i różnym znaczeniu informacyjno-analitycznym. Wiele wskaźników jest opartych na podobnych składnikach oraz charakteryzuje ten sam obszar zjawisk ekonomiczno-finansowych. O wartości analizy decydują wskaźniki o dużej pojemności informacyjnej i dlatego dąży się do ograniczenia ich liczby odpowiedniego grupowania. Rozwinięciem analizy wskaźnikowej może być analiza piramidalna wskaźników syntetycznych, a szczególnie wskaźników rentowności, oparta jest ona na podejściu systemowym. Poszczególne wskaźniki mogą być w toku analizy odpowiednio łączone i dzielone, wskaźniki syntetyczne mogą przekształcać się hierarchicznie w kilka pochodnych wskaźników cząstkowych, i odwrotnie. Prowadzi to do budowy różnych, wzorcowych układów strukturalnych, które nazywane są piramidą wskaźników.
Użyteczność analizy wskaźnikowej zwiększa także szerokie zastosowanie techniki komputerowej. Odpowiednio zaprogramowany system wskaźników, wykazujący automatycznie ich wielkość oraz odchylenia, pozwala na szybką orientację w sytuacji i wynikach finansowych przedsiębiorstwa oraz podejmowanie we właściwym czasie decyzji zarządczych.

(…)

… płynności.
Wskaźnik ten jest podstawowym miernikiem zdolności przedsiębiorstwa do spłacenia wszystkich jego zobowiązań bieżących przez upłynnienie posiadanych zasobów majątku obrotowego. Im jest on wyższy, tym lepszy. Jednak zbyt wysoki może wskazywać na niedostatecznie efektywne wykorzystanie wolnych zasobów majątkowych. Niski poziom to trudności płatnicze przedsiębiorstwa. Jego wysokość waha…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz