Analiza sytuacji majątkowej spółki - Kapitał

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza sytuacji majątkowej spółki - Kapitał - strona 1 Analiza sytuacji majątkowej spółki - Kapitał - strona 2 Analiza sytuacji majątkowej spółki - Kapitał - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA SYTUA CJI MAJĄTKOWEJ SPÓLKI W ramach analizy sytuacji majątkowej ocenia się:
1.wielkość, strukturę i dynamikę aktywów,
2.wykorzystanie aktywów.
Dla uproszczenia wstępnej analizy dane o aktywach spółki przekształciłam w analityczny bilans.
BILANS ANALITYCZNY - AKTYWA
Składniki aktywów
Stan na koniec roku
Zmiana ubiegłego
bieżącego
Kwota %
Kwota
%
Kwota
%
Aktywa trwałe
12157
22,27
13995
26,03
1838 15,12 I.Wartość niem.i prawne
1401
2,57
1433
2,67
32 2,28 II. Rzeczowe aktywa trwałe
10722
19,64
12528
23,30
1806 16,84 III. Finansowe aktywa trwałe
34
0,06
34
0,06
0 0 Aktywa obrotowe
41786
76,54
39189
72,90
-2597 -6.22 I. Zapasy
14070
25,77
13434
24,99
-636 -4,52 II. Należności i roszczenia
18225
33,38
21269
39,56
3044 16,70 III. Inwestycje krótkoterminowe
9491
17,38
4486
8,34
-5005 -52,73 1. Środki pieniężne
9491
17,38
4486
8,34
-5005 -52,73 Rozliczenia międzyokresowe
654
1,20
576
1,07
-78 -11,93 Aktywa ogólne
54597
100
53760
100
-837 -1,53 Dane, wyniki obliczeń wskaźników struktury majątku, jak też wskaźniki dynamiki poszczególnych elementów aktywów nasuwają następujące wnioski:
W latach 1999 - 2000 w Spółce Pollena - Ewa nastąpiły istotne zmiany struktury majątkowej: udział majątku trwałego w aktywach ogółem zwiększył się z 22% do 26%, głównie w wyniku wzrostu rzeczowych aktywów trwałych o 16% w porównaniu do roku ubiegłego. Majątek trwały
Podstawowy wskaźnik struktury aktywów = _______ * 100%
Majątek obrotowy
- rok ubiegły PWSA = 12157/41786 * 100% = 29,09%
- rok bieżący PWSA = 13995/39189 * 100% = 35,71% Δ PWSA = 6,62%


(…)

… brutto na sprzedaży
40687
50,07
38918
82,78
- 1769
- 4,35
Koszt sprzedaży
19777
24,34
19675
26,58
- 102
- 0,01
Koszt zarządu 11216
13,80
12062
16,30
846
7,54
Zysk na sprzedaży
9694
11,93
7181
9,70
- 2513
- 25,92
Pozostałe przychody oper.
622
0,77
1593
2,15
971
156,11
Pozostałe koszty oper.
1489
1,83
1777
2,40
288
19,34
Zysk na działalności oper.
8827
10,86
6997
9,45
- 1830
- 20,73
Przychody finansowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz