wstępna analiza bilansu i zdolności kredytowej firmy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wstępna analiza bilansu i zdolności kredytowej firmy - wykład - strona 1 wstępna analiza bilansu i zdolności kredytowej firmy - wykład - strona 2 wstępna analiza bilansu i zdolności kredytowej firmy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wstępna charakterystyka firmy
W niniejszym opracowaniu przedstawimy analizę bilansu i zdolności kredytowej Fabryki Kosmetyków POLLENA - EWA S.A z Łodzi. Poniżej w punktach przedstawiamy krótką jej charakterystykę: Fabryka Kosmetyków „Pollena - Ewa” S.A. jest znanym producentem wyrobów kosmetyczno - perfumeryjnych na rynku krajowym. Prowadzi także dystrybucję innych producentów kosmetyków.
POLLENA - EWA S.A to firma z ponad 80-letnią tradycją i ogromnym doświadczeniem w produkcji kosmetyków. Założona w 1919 roku, rozpoczeła swoją działalność od produkcji mydeł i wód kolońskich. Znacjonalizowana po wojnie, w niedługim czasie stała się jednym z największych producentów kosmetyków w Polsce.
Spółka produkuje kosmetyki w następujących grupach asortymentowych:
Kosmetyka biała (produkty do pielęgnacji skóry),
Szampony i inne wyroby do pielęgnacji włosów,
Perfumeria,
Kosmetyka kolorowa (produkty do makijażu),
Produkty do pielęgnacji jamy ustnej (wyroby licencyjne),
Główne atuty firmy to:
Bardzo dobra jakość produktów Spółki potwierdzona wieloma prestiżowymi nagrodami i certyfikatami jakości,
Szeroka oferta produktów, skierowana do zróżnicowanych grup klientów,
Własne, dobrze wyposażone laboratorium badawcze,
Rozwinięta sieć dystrybucji poprzez składy fabryczne i przedstawicieli handlowych,
Dostosowanie do nowoczesnych technologii maszyny i urządzenia,
Wysokie kwalifikacje załogi.
Wstępna analiza bilansu firmy.
Analiza opisowa
Majątek trwały uległ zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego, co związane jest głównie ze zwiększeniem rzeczowego majątku trwałego. Zwiększenie tego majątku można tłumaczyć inwestycjami w nowe technologie i maszyny.
Majątek obrotowy uległ zmniejszeniu, głównie poprzez zmniejszenie środków pieniężnych o 52,7% oraz poziomu zapasów. Mniejszy poziom środków pieniężnych ma raczej negatywne znaczenie, gdyż wskazuje na odpływ tych środków z firmy. Jest to związane prawdopodobnie z trudną sytuacją na rynku kosmetyków w Polsce i mniejszą tym samym sprzedażą i zyskiem. Korzystne zaś jest zmniejszenie poziomu zapasów, ponieważ wskazuje to na lepsza politykę zapasami w przedsiębiorstwie. Kapitał własny uległ zwiększeniu co związane jest ze wzrostem kapitału zapasowego. Zmniejszeniu jednak uległ zysk. Przyczyn spadku zysku należy upatrywać w obniżeniu realnych dochodów społeczeństwa, wzroście bezrobocia i tym samym zmniejszeniu popytu na artykuły nie będące artykułami pierwszej potrzeby, do których zalicza się kosmetyki.

(…)

…. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym = kapitał stały / kapitał trwały * 100%
= 36737 / 13995 * 100* = 262,5 %
gdzie:
kapitał stały (KS) = KW + ZD
KS = 36373 + 0 = 36737
Wskaźnik pokrycia kapitału krótkoterminowego majątkiem obrotowym.
= kapitał krótkoterminowy / majątek obrotowy * 100%
= 16921 / 39189 * 100% = 43,17 %
Udział kapitału obrotowego w finansach ogółem
= kapitał obrotowy / aktywa ogółem * 100 %
= 22742 / 53760 * 100% = 42,30 %
gdzie:
kapitał obrotowy (KO) = kapitał stały - majątek trwały
KO = 36373 - 13995 = 22742
Udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego przedsiębiorstwa.
= kapitał obrotowy / majątek obrotowy * 100%
= 22742 / 39189 * 100 % = 58,03 %
Gdzie:
Sk - struktura kapitału
Sm - struktura majątku
ZKW - wskaźnik zastosowania kapitału własnego
ZKO…
… = 1,52
Optymalna wartość wskaźnika mieści się w przedział 1 - 1,2. W obu latach wskaźnik znajdował się powyżej wielkości optymalnych co oznacza utrzymywanie zbyt dużego poziomu zapasów. WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA
Wskaźnik rotacji należności w dniach (WRND)
WRND = należności / sprzedaż netto * 360
WRNDr.p. = 18862,5 / 81262 * 360 = 83,56
WRNDr.b. = 18862,5 / 74014 * 360 = 91,75
Gdzie:
Należności…
…. Zadłużenia
1. Wskaźnik zadłużenia aktywów
0,31
5
2. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapałem stałym %
259,89
5
3. Wskaźnik pokrycia obsługi długu
0,69
0
2
Składniki majątku trwałego są dobrej jakości, a ich wartość księgowa wielokrotnie przekracza kwotę kredytu.
Ocena czynników subiektywnych
Wyszczególnienie
Ilość punktów
Uzasadnienie oceny punktowej
I. Pozycja przedsiębiorcy na rynku
8
Firma ma dobra…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz