Analiza Ekonomiczna u dr Klimek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3605
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza Ekonomiczna u dr Klimek - strona 1 Analiza Ekonomiczna u dr Klimek - strona 2 Analiza Ekonomiczna u dr Klimek - strona 3

Fragment notatki:

Zbiór notatek z wykładów, 36 stron w formacie *.doc, omówione zagadnienia na egzamin oraz zestaw pytań na egzamin. Przykładowe pojęcia opisane w notatce: analiza rynku, analiza konkurencji, materiały źródłowe i sposoby prezentacji wyników analitycznych, etapy badań analitycznych, analiza bilansu, wskaźniki dynamiki dla aktywów ogółem, analiza struktury pasywów, stopień obciążenia firmy zobowiązaniami, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, wynik finansowy, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik globalnego obrotu, wskaźnik rentowności, wskaźnik zasobochłonności sprzedaży, analiza struktury sprzedaży, analiza kosztów, analiza gospodarki czynnikiem ludzkim, indeksy dynamiki produktywności, analiza zaopatrzenia materiałowego, wskaźnik rytmiczności dostaw.

Pytania, które podobno były kiedyś tam.
I 1. metody i formy badan analitycznych 2. wskazniki rentownosci (omowic) 3. schemat wyniku fin +charakter 4. pomiary i metody zapasow II. 1. techniki i etapy badań analitycznych 2. analiza aktywów w bilansie 3. rentownośc i jej interpretacja 4. cos o zapasach III. 1. pojecie i cele analizy ekonomicznej 2. struktura aktywow 3. analiza sprawnosci dzialaia pzredsiebiorstwa 4. analiza gospodarowania zasobami ludzkimi IV. 1. etapy badan analitycznych i technicznych badan 2. wynik finansowy i jego segmanty 3. wskazniki zadluzenia 4. analiza wykorzystania maszyn i urzadzen V. 1. techniki i etapu badan analitycznych 2. analiza rachunku przeplywow pienieznych 3. analiza klasyfikacji pracownikow 4. wskazniki rentownosci i ich interpretacja VI. 1. sposoby sterowania zapasami 2. pojecie i elemanty analizy ekonomicznej 3. tworzenie wyniku finansowegi i jego segmenty 4. wskazniki produktywnosci VII. 1. analiza klasyfikacji pracownikow 2. wskazniki produktywnosci 3. zakres analizy aktywow w bilansie 4. pojecie i elementy analizy ekonomicznej VIII. 1. wskazniki zadluzenia 2. techniki i etapy badan analitycznych 3. analiza maszyn i urzadzen 4. tworzenie wyniku finansowego i jego segmenty
pyt. z analizy ktore miala qmpela ktora zdawala wczesniej:
1.metody i technii badan analitycznych
2.wskazniki rentownisci + ich charakterystyka
3.metody uzupelnoiania zapasow (na xerach)
4.struktura wyniku finansowego i jego charakterystyka
Analiza ekonomiczno - finansowa
dr Barbara Klimek
Teoretyczne podstawy analizy ekonomicznej
Istota analizy ekonomicznej
Analiza - metoda poznania obiektów i zjawisk złożonych, przez ich podział na elementy proste, badaniu każdego z tych elementów z osobna oraz poszukiwaniu rozwiązań pomiędzy nimi, w tym zwłaszcza zależności przyczynowo-skutkowych.
Jeżeli przedmiotem poznania w drodze analizy są zjawiska i procesy gospodarcze, mówimy o analizie ekonomicznej.
Rozróżnia się 3 rozumienia pojęcia analizy ekonomicznej:
Analiza ekonomiczna - to zespół czynności (proces), których celem jest badanie zjawisk i procesów gospodarczych poprzez wyodrębnienie w nich elementów składowych, dogłębne ich poznanie, wykrywanie związków przyczynowo-skutkowych między nimi oraz identyfikacje przyczyn ich zmian, a przez nie, zmian całego zjawiska lub procesu,
Analiza ekonomiczna - to dziedzina wiedzy (dyscyplina naukowa), której celem jest poszukiwanie i doskonalenie metod i narzędzi badania zjawisk i procesów ekonomicznych oraz interpretacja pozyskanych przy ich pomocy wyników badań,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz