Analiza przestrzenna

note /search

Region jako narzędzie badania

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3262

jako Region jako narzędzie badania obiekt konkretny narzędzie działania (analizy przestrzennej) (przedmiot...

Model Greniewskiego - Regulskiego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

), metodologiczna(dotyczy znajomości metod i technik planowania , metod analizy przestrzennej oraz znajomości teorii...

Poziom rozwoju usług

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Demografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Poziom rozwoju usług Wskaźniki służące analizie przestrzennego zróżnicowania poziomu usług...

Rodzaje analiz w SIT i GIS

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

(Rodzaje analiz w SIT/GIS) Analizy przestrzenne - to zbiór działań na jednej bądź kilku warstwach...