Rodzaje analiz w SIT i GIS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje analiz w SIT i GIS - strona 1 Rodzaje analiz w SIT i GIS - strona 2 Rodzaje analiz w SIT i GIS - strona 3

Fragment notatki:

(Rodzaje analiz w SIT/GIS)
Analizy przestrzenne - to zbiór działań na jednej bądź kilku warstwach informacyjnych GIS, w celu uzyskania nowej informacji w postaci graficznej lub tabelarycznej
Rodzaje analiz przestrzennych:
Zapytania do bazy danych.
Algebra map.
Operatory sąsiedztwa.
Operatory odległości.
Operacje algebraiczne i logiczne( algebra map).
Działania na warstwach, zwłaszcza rastrowych i obrazach cyfrowych, polegające na ich przekształcaniu w mapy( obrazy) o innej treści w oparciu o znaną lub ustaloną relację pomiędzy nimi.
Dotyczy:
-Przekształcenia pojedynczych map( obrazów) z wykorzystaniem prostych działań algebraicznych( dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) lub bardziej złożonych funkcji( wykładniczych, logarytmicznych, trygonometrycznych itd.)
-Działań algebraicznych i logicznych nakładania kilku ma( typowe operacje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, stosunek znormalizowany, minimum, maksimum, alternatywa, koniunkcja itp.).
Modyfikacja atrybutu +,-,*,/ przez liczbę…)
Matematyczne transformacje wartości atrybutu( funkcje trygonometryczne, logarytmiczne itd.).
Matematyczne operacje na warstwach( +,-,*,/, funkcje trygonometryczne, logarytmiczne itd.).
Przykład: przekształcenie mapy rzeźby terenu w postaci numerycznego modelu terenu w mapę opadów na podstawie obserwacji w stacjach meteorologicznych oraz relacji pomiędzy wysokością punktu a wielkością opadów:
T=-0,005*H+27
Gdzie:
T - temperatura [oC]
H - wysokość [m] Operatory sąsiedztwa
Wektorowa - agregacja, łączenie, scalanie, część wspólna.
Rastrowe( grindowe):
-Filtracje.
-Analizy na DTM: mapy spadków, ekspozycji, mapy widoczności.
-Analiza kosztów
-Klasyfikacje.
-Analizy statystyczne.
Agregacja, czyli zbieranie obiektów według atrybutu, usunięcie granic rozdzielających powierzchnię o tej samej wartości lub jakości cechy wybranej jako kryterium.
Łączenie - łączenie treści dwóch lub więcej warstw informacyjnych.
Scalanie - sklejanie warstw informacyjnych w jedną całość.
Znajdowanie części wspólnej dwóch warstw informacyjnych.
Operatory odległości
(r - raster, w - wektor)
-Generowanie map odległości( r).
-Generowanie map kosztów( r).
-Buforowanie( w, r).
-Analizy sieciowe( w, r).

(…)

…, ludzi itp. Łączniki występują na przecięciu dwu lub więcej krawędzi i pozwalają na przepływ pomiędzy różnymi krawędziami.
-Analizy sieciowe mogą być przeprowadzane na danych wektorowych lub rastrowych.
-Więzły odzwierciedlają takie elementy przestrzeni jako skrzyżowania węzłowe, stacje kolejowe, puszki połączeniowe itp.
-Krawędzie( linie) są fragmentami dróg, rur, kabli.
-Linie posiadają atrybuty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz