Systemy informacji przestrzennej GIS wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4746
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy informacji przestrzennej GIS wykład - strona 1 Systemy informacji przestrzennej GIS wykład - strona 2 Systemy informacji przestrzennej GIS wykład - strona 3

Fragment notatki:

W treści notatki można spotkać się z następującymi zagadnieniami: geographic information system, systemy informacji o terenie, systemy informacji przestrzennej, systemy informacji geograficznej. Opis terminologii związanej z GIS. Ponadto w notatce: czym jest GIS, przykłady zastosowania GIS, sprzęt i oprogramowanie GIS, modelowanie rzeczywistego świata, definiowanie układu odniesienia, zapytania o charakterze przestrzennym, zapytania o charakterystyki pewnych obszarów, zapytania o relacje między obszarami, zapytania o transport ludzi i materiałów wzdłuż określonych szlaków, zestaw sprzętu komputerowego, oprogramowanie, dane geograficzne, użytkownicy, definicja GIS, system komputerowy do przetwarzania danych przestrzennych, system przetwarzania danych, system informacyjny, system zarządzania, system nawigacji, system planowania, system analizy danych. Ponadto w notatce: historia rozwoju GIS, fazy rozwoju systemów informacji geograficznej wg typów zastosowań, teledetekcja lotnicza, fotogrametria, geodezja satelitarna, sprzęt, dygimetry, skanery, odbiorniki GPS, plotery, IMAGINE, MGE, EASI/PACE, ERMapper, SIT, modelowanie świata realnego, modelowanie pojęciowe, modelowanie fizyczne, modelowanie logiczne, przykłady, konflikt między ekologami i zwolennikami rozwoju, transformacja map analagowych do postaci cyfrowej, nakładanie warstw, analiza danych przestrzennych, cechy decydujące o wartości danych. Ponadto w notatce można spotkać się z następującymi terminami i pojęciami: dokładność przestrzenna, elementy menu w programach graficznych, reprezentacja wektorowa, reprezentacja rastrowa, piksele, elementy oprogramowania GIS, układy odniesienia, lokalne, world geodetic system, global positioning system, odwzorowanie poprzeczne Mercatora, rekomendowane odwzorowanie kartograficzne Polski.

Systemy informacji przestrzennej GIS
•Co to jest GIS
•Przykłady wykorzystania GIS
•Sprzęt i oprogramowanie GIS
•Modelowanie rzeczywistego świata
•Związki z mapą
•Definiowanie układu odniesieniaGIS, SIG, SIP, SIT, dane geograficzne
GIS – Geographic Information System
SIG – Systemy Informacji Geograficznej
SIP – Systemy Informacji Przestrzennej
SIT – Systemy Informacji o Terenie
Dane geograficzne, dane przestrzenne:dane odnoszące się do pewnego położenia geograficznego, na powierzchni Ziemi, w atmosferze ziemskiej lub pod powierzchnią Ziemipytania w GIS (1)
Co tam jest?
Jakie to jest?hotele?najlepsze restauracje? szlaki rowerowe?
........
Systemy GIS zostały stworzone, aby udzielać odpowiedzi na następujące pytania:pytania o lokalizację obiektów,pytania o cechy charakterystyczne obiektów, czyli mówiąc językiem baz danych pytania o atrybuty opisowe, relacje względem innych obiektów.pytania w GIS (2)
Gdzie to jest?
Jak tam dojechać?
Co jest w pobliżu?
zapytanie o położenie obiektu przez podanie jego nazwy lub 
właściwościGIS: zapytania
GIS udziela odpowiedzi na:
zapytania o charakterze przestrzennym;
zapytania o charakterystyki dotyczące pewnych 
obszarów; 
zapytania o relacje między tymi obszarami;
zapytania o zmiany zachodzące na wybranym 
obszarze wraz z upływem czasu;
zapytania o transport ludzi lub materiałów wzdłuż 
określonych szlaków;Definicja GIS
System informacji geograficznejjest to zorganizowany zestaw sprzętukomputerowego, 
oprogramowania, 
danych
geograficznych (przestrzennych i nieprzestrzennych) oraz  osób (wykonawców i użytkowników) stworzony w celu efektywnego 
•gromadzenia, •magazynowania, •udostępniania, •obróbki, •analizy,•wizualizacji
wszystki

(…)

… optymalizacji,
w rozwiązywaniu zagadnień dot. środowiska)
Historia rozwoju GIS (1)
Początki GIS: Kanada, lata 60te XX w.
Burzliwy rozwój w latach 80tych w związku z
rozwojem technik informatycznych, sprzętu i
oprogramowania (komputery osobiste, relacyjne bazy
danych, grafika komputerowa).
Wiodące ośrodki:
Harvard Laboratory for Computer Graphics and
Spatial Analysis
Environmental System Research Institute…
…;
•wiarygodność;
•kompletność;
•odpowiedniość;
•zgodność (spójność logiczna);
•aktualność;
•dostępność;
•koszt.
dokładność przestrzenna
Typowe elementy menu w programach graficznych
Systemy wizualizacji
przestrzennej opierają się w
dużej mierze na takich samych
rozwiązaniach, które są
stosowane w oprogramowaniu
przeznaczonym do tworzenia
grafiki komputerowej lub cyfrowej
obróbki zdjęć (CAD, CAM itp.)
W programach graficznych
istnieje wiele narzędzi do
rysowania prostych i bardziej
złożonych figur geometrycznych,
wypełniania ich kolorem oraz do
transformacji geometrycznych i
barwnych.
Grafika komputerowa (1)
Rysunek – reprezentacja wektorowa
Grafika komputerowa (2) odpowiednie powiększenie
reprezentacja rastrowa
uwydatnia istotę obiektu
rastrowego, który składa się z
pojedynczych pikseli
obróbka takich obiektów
polega na ogół na możliwości
przycinania, obracania,
deformacji, manipulacji
jasnością, ostrością itp.
okno wyświetlania mapy
lista warstw wektorowych i rastrowych
Elementy oprogramowania GIS (1)
Elementy oprogramowania GIS (2)
tabele zawierają atrybuty opisowe
układy odniesienia (1)
Współrzędne geograficzne: szerokość geograficzna ϕ
długość geograficzna λ
Mapy w dużej skali
przedstawiające…
… niewielkie
obszary, np. działki, dzielnice
miast– można nie brać pod
uwagę krzywizny powierzchni
Ziemi
Powierzchnią aproksymującą
Ziemię jest powierzchnia kuli:
takie przybliżenie powierzchni
Ziemi jest wystarczające dla
map w małej skali, które
przedstawiają duże obszary
globu ziemskiego, np. całe
kontynenty
układy odniesienia (2)
Przybliżenie powierzchni geoidy - elipsoida obrotowa
Geodezyjne współrzędne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz