Krótkoterminowe aktywa finansowe

Tezy kont księgowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

korygującego, łączenie kont, inwestycje krótkoterminowe, aktywa finansowe....

Inwestycje dł i krótkoterminowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Inwestycje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2289

, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach: udziały lub akcje, inne papiery wartościowe...

Przepływy pieniężne- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2450

rachunku przepływów pewnych krótkoterminowych aktywów finansowych do środków pieniężnych Potrzebę...

Wzór Bilansu

 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
 • dr Emila Konopska-Struś
 • Finanse i podstawy przedsiębiorstw
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2646

Krótkoterminowe aktywa finansowe Udziały lub akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki...

Analiza przepływów pieniężnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 749

na zmianę stanu aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych. Korzyści wynikające z inwestycji...

Plan kont

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3269

bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe 101 - Kasa 131 - Rachunki bankowe 132 - Kredyty bankowe...

Rachunkowość - zadania operacje (13-32)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1848

– Krótkoterminowe aktywa finansowe, 2 – Rozrachunki z odbiorcami, 0 – Wartości niematerialne i prawne, 8 – Pozostałe...

Wzór bilansu, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2513

, wewnątrzzakładowe), dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe...

Rachunkowość finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 910

I Krótkoterminowe aktywa finansowe Odpisy aktualizujące wartość krótkotermin. aktywów finansowych Sp. (1) Sp. Sp...