Krótkoterminowe aktywa finansowe

note /search

Tezy kont księgowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

korygującego, łączenie kont, inwestycje krótkoterminowe, aktywa finansowe....

Inwestycje dł i krótkoterminowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Inwestycje
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2422

, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach: udziały lub akcje, inne papiery wartościowe...

Przepływy pieniężne- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2723

rachunku przepływów pewnych krótkoterminowych aktywów finansowych do środków pieniężnych Potrzebę...

Wzór Bilansu

 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
 • Finanse i podstawy przedsiębiorstw
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4179

Krótkoterminowe aktywa finansowe Udziały lub akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki...

Analiza przepływów pieniężnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 847

na zmianę stanu aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych. Korzyści wynikające z inwestycji...

Plan kont

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3871

bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe 101 - Kasa 131 - Rachunki bankowe 132 - Kredyty bankowe...

Rachunkowość - zadania operacje (13-32)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1960

– Krótkoterminowe aktywa finansowe, 2 – Rozrachunki z odbiorcami, 0 – Wartości niematerialne i prawne, 8 – Pozostałe...

Wzór bilansu, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 4788

, wewnątrzzakładowe), dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe...

Rachunkowość finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 994

I Krótkoterminowe aktywa finansowe Odpisy aktualizujące wartość krótkotermin. aktywów finansowych Sp. (1) Sp. Sp...