Przepływy pieniężne- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepływy pieniężne- wykład 1 - strona 1 Przepływy pieniężne- wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 1
Egzamin:
test: test wyboru i uzupełnienia liczbowe,
bez jako takich zadań.
Konsultacje:
Poniedziałek 13:30 - 15:00, pok. 423A
Zbiór ćwiczeń:
Sprawozdawczość finansowa, rozdział IV i część zadań z rozdziału V.
Akty prawne:
Art. 48b UoR
KSR I Rachunek przepływów pieniężnych
MSR 7 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
Literatura:
E. Śnieżek, Przepływy pieniężne , wyd. ODDK.
W. Gos, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości, wyd. Difin 2004.
Śnieżek, Walicka, Wiatr - książki tych autorów, bądź w podręcznikach ze sprawozdawczości finansowej.
Aktywa pieniężne - definicje
Aktywa pieniężne (art. 3 ust. I, pkt. 25 UoR) to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych, jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej).
Z definicji wynika, że:
Rozszerzono pojęcie ekwiwalentów gotówki. Są nie tylko czeki i weksle obce, ale także inne aktywa finansowe.
Definicja „bilansowa” aktywów pieniężnych różni się od definicji tych aktywów dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych. Na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się do środków pieniężnych tylko aktywa płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia lub założenia lokaty.
Oznacza to:
Niezrealizowanie postulatu zgodności w rachunku przepływów sumy strumienia przepływów pieniężnych netto z bilansową zmianą stanu środków pieniężnych
Konieczność przeklasyfikowania dla potrzeb rachunku przepływów pewnych krótkoterminowych aktywów finansowych do środków pieniężnych
Potrzebę objaśnienia różnic między dwiema różnymi kwotami zmiany stanu środków pieniężnych.
Aktywa pieniężne w ujęciu bilansowym:
Aktywa pieniężne:
Środki pieniężne
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne
Inne aktywa pieniężne
B. Aktywa obrotowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz