Wykład - rachunek przepływów pieniężnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rachunek przepływów pieniężnych - strona 1 Wykład - rachunek przepływów pieniężnych - strona 2 Wykład - rachunek przepływów pieniężnych - strona 3

Fragment notatki:

Rachunek przepływów pieniężnych- dostarcza informacji o zdarzeniach, które spowodowały w przedsiębiorstwie zmiany stanu środków pieniężnych.
Pozwala na ustalenie:
-wielkości uzyskanych środków pieniężnych oraz źródeł ich pochodzenia
-wielkości wydatków i kierunków wykorzystania środków pieniężnych
Pokazuje przepływy pieniężne w 3 obszarach działania:
-operacyjnej- podstawowa działalność firmy
-inwestycyjnej- nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkich z nimi związanych korzyści i kosztów
-finansowej- operacje pozyskiwania lub straty źródeł finansowania, czyli kapitałów własnych oraz obcych źródeł zarówno krótko jak i długoterminowych.
Strumień dodatni obrazuje poziom środków wygospodarowanych lub pozyskanych z zewnątrz.
Ujemny pokazuje niedobór środków lub strumień wydatków w danym obszarze przepływów.
Analizę rachunku przepływów pieniężnych prowadzi się w postaci:
-wstępnej- identyfikacja stanu środków pieniężnych we wszystkich obszarach
-pionowej- struktura na poszczególnych poziomach/ obszarach
-poziomej- zmiany w czasie
-wskaźnikowej
W przepływach pieniężnych mogą zaistnieć różne sytuacje:
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:
Wyszczególnienie:
1
2
3
4
5
6
7
8
Przepływy operacyjne
+
+
+
+
-
-
-
-
Przepływy inwestycyjne
+
-
-
+
+
-
+
-
Przepływy finansowe
+
+
-
-
+
+
-
-
Przypadek 1.
-dodatnie przepływy pieniężne na wszystkich poziomach
-środki pieniężne zostały skumulowane na koncie
-utrzymana jest wysoka płynność bieżąca
-firma jest pozytywnie postrzegana przez dostawców kapitału
-wpływy inwestycyjne informują o pozbywaniu się aktywów trwałych lub krótkoterminowych aktywów finansowych
-może to oznaczać gromadzenie środków na inwestycje lub restrukturyzacje
Przypadek 2.
-firma wygenerowała znaczne środki pieniężne na działalności operacyjnej, aby wykorzystać je na inwestycje
-inwestycje zostały sfinansowane z gotówki operacyjnej, środków pozyskanych w obszarze finansowanym oraz środków skumulowanych wcześniej na kontach


(…)

… zobowiązań krótkoterminowych przeterminowanych.
W praktyce nie reguluje się terminowo zobowiązań wobec dostawców, by dokończyć inwestycje lub spłacić kredyt i uniknąć restrykcji bankowych.
Przypadek 4.
-dodatni poziom gotówki operacyjnej i inwestycyjnej, którą przesunięto na spłatę długów
-może to oznaczać, że firma pozbywa się aktywów trwałych, które dają słaby strumień środków operacyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz