Krótkoterminowe aktywa finansowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krótkoterminowe aktywa finansowe - strona 1

Fragment notatki:

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
Aktywa (środki) pieniężne w kasie - obrót gotówkowy
Aktywa (środki) pieniężne w banku - obrót bezgotówkowy
Inne środki pieniężne (czeki, weksle płatne w ciągu 3 m-cy)
Instrumenty kapitałowe (akcje)
Dłużne papiery wartościowe (obligacje)
1. Środki pieniężne - gotówka, depozyty płatne na żądanie, środki pieniężne w drodze, ekwiwalenty środków pieniężnych (pieniężne instrumenty finansowe), o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę i nieznacznie narażone na ryzyko zmiany wartości, jak: czeki obce, weksle obce, bony handlowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, bony oszczędnościowe, lokaty terminowe (do 3 miesięcy), bony skarbowe, bony pieniężne NBP itd. 2. Środki pieniężne: krajowe,
waluty obce tj. środki płatnicze z innych krajów niż Polska, dewizy tj. pełniące funkcję płatniczą weksle, czeki, w tym czeki podróżne, akredytywy, polecenia wypłat, przekazy itd. 3.Wycena walut (wpływ do kasy lub na r-k bankowy):
kupno walut w banku - po kursie sprzedaży banku,
wpływ z tytułu należności - po kursie kupna banku.
4. Wycena walut (rozchód z kasy lub r-ku bankowego):
sprzedaż walut bankowi - po kursie kupna banku, spłata zobowiązania - po kursie sprzedaży banku. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz