Analiza ekonomiczna - wstęp

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - wstęp - strona 1 Analiza ekonomiczna - wstęp - strona 2

Fragment notatki:


Analiza ekonomiczna tematyka: wprowadzenie
analiza porównawcza (na końcu)
analiza przyczynowo-skutkowa
analiza sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow)
analiza wskaźnikowa (5 grup wskaźników)
analiza techniczno-ekonomiczna
analiza techniczna i fundamentalna (nie wiadomo czy będzie) 27.02.2012 Analiza ekonomiczna metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na rozpatrywaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów
może być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki ( analiza makroekonomiczna ) jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji ( analiza mikroekonomiczna ) porównanie w przestrzeni - z innymi firmami porównanie w czasie - z innymi latami Analiza bilansu - problem struktury majątku i kapitału Istota bilansu Sprawozdanie finansowe składa się z :
bilansu
rachunku zysków i strat
informacji dodatkowej
zestawienia zmian w kapitale własnym
rachunku przepływów pieniężnych (cash flow)
Pełna sprawozdawczość :
banki
zakłady ubezpieczeń społecznych
spółki akcyjne
podmioty spełniające 2 z 3 warunków:
zatrudnia co najmniej 50 osób
suma aktywów to co najmniej 2,5 mln Euro
przychody ze sprzedaży są na poziomie co najmniej 5 mln Euro
Bilans
przedstawia stan majątku oraz źródła jego finansowania na moment jego sporządzania;
układ wykorzystujący doświadczenia stosowane w UE i w MSR (międzynarodowe standardy rachunkowości);
ma charakter statyczny (w przeciwieństwie do RZiS oraz CF) ustawa o rachunkowości z 1994 roku art. 45
ustawa o rachunkowości z 1994 roku art. 64
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz