Analiza ekonomiczna - biuro turystyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - biuro turystyczne - strona 1 Analiza ekonomiczna - biuro turystyczne - strona 2 Analiza ekonomiczna - biuro turystyczne - strona 3

Fragment notatki:


Głównym celem biura turystycznego jest udzielanie wartościowych usług i zaspokajanie przyszłych nabywców w zakresie podróżowania. Nasza oferta jest skierowana do ludzi na każdej płaszczyźnie wiekowej zarówno młodych, ale też dla tzw. Bussines class. Najwyższa jakość i szeroki asortyment naszych ofert będzie stanowił o renomie naszej działalności.
Nasza działalność nie tylko promuje nasze atuty z rozwoju samego ruchu turystycznego, ale też w bezpiecznej produkcji części do samolotów oraz samych samolotów na polskim rynku.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
Inaczej wskaźniki stopnia wspomagania oznaczają stosunek między poziomem aktywów firmy a poziomem finansowania aktywów zapewnionym przez kredytodawców i właścicieli. Wskaźniki te pokazują stopień zyskowności struktury kapitału. Im większy jest dług służący finansowaniu firmy, tym wyższy jest wskaźnik i większy stopień zadłużenia oraz większy stopień ryzyka dla inwestorów i wierzycieli. Do oceny stopnia zadłużenia służy szereg wskaźników.
Najważniejsze to:
1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio) to stosunek zobowiązań ogółem do wartości aktywów ogółem. Wskaźnik ten określa udział zobowiązań, czyli kapitałów obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Kapitały obce, czyli dług obejmują zarówno pożyczki krótkoterminowe jaki i długoterminowe, zaś na majątek firmy składają się udziały i zyski zatrzymane. Zbyt wysoki wskaźnik ogólnego zadłużenia (powinien wynosić 0,57 - 0,67) świadczy o dużym ryzyku finansowym i niebezpieczeństwie utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do zwrotu długów.

Głównym celem biura turystycznego jest udzielanie wartościowych usług i zaspokajanie przyszłych nabywców w zakresie podróżowania. Nasza oferta jest skierowana do ludzi na każdej płaszczyźnie wiekowej zarówno młodych, ale też dla tzw. Bussines class. Najwyższa jakość i szeroki asortyment naszych ofert będzie stanowił o renomie naszej działalności. Nasza działalność nie tylko promuje nasze atuty z rozwoju samego ruchu turystycznego, ale też w bezpiecznej produkcji części do samolotów oraz samych samolotów na polskim rynku. Niskie ceny naszych lotów skuszą niejednego potencjalnego konsumenta. W przyszłości dążymy by na terenie naszego przedsiębiorstwa utworzyć własne pensjonaty, hotele itp. , by umilić wszelaki sposób naszych klientów oraz ich wymagania. Pragniemy zwiększyć swoje dochody przynajmniej o 20% rocznie oraz uzyskać potencjalny rynek swoją stałą agresywną strategią sprzedaży produktu wspomaganą wysoko jakościowymi usługami oraz z różnych form wspomagania sprzedaży np. reklamą. W Polsce biura turystyczne są najpopularniejszym transportem. Zdobyte dotychczas doświadczenie naszej firmy oraz nowe doświadczenia w połączeniach kontynentalnych mogą w przyszłości zaowocować przewagą konkurencyjną. Największym zagrożeniem dla naszej inwestycji może być nieuczciwa konkurencja ze strony firm państwowych oraz zagranicznych. Firmy te wykorzystując swój potencjał finansowy mogą walczyć z konkurencją poprzez sztuczne zaniżanie cen.
LP
WYSZCZEGÓLNIENIE
STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 2009
2010
A
AKTYWA
I
Aktywa trwałe
246 820
248 270
1.
Wartości niematerialne i prawne
400
750
2.
Rzeczowe aktywa trwałe 198 570
199 670
3.
Inwestycje długoterminowe
47 850
47 850
3.1
Długoterminowe aktywa finansowe
47 850
47 850
4.
Długoterminowe rozlicznie międzyokresowe
0
0
II
Aktywa obrotowe
274 000
318 470
1.
Zapasy
33 250
82 090
2.
Należności krótkoterminowe 93 990
137 700
2.1
Od jednostek powiązanych
70


(…)

… od wzajemnych relacji bilansowych wyróżnią się dwie grupy reguł: Złota reguła bilansowa - Zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym. Oscyluje w granicach 1, oznacza to utrzymanie stabilności finansowej przez przedsiębiorstwo:
Wersja liberalna dopuszcza finansowanie majątku trwałego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz