Analiza ekonomiczna i swot

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna i swot - strona 1 Analiza ekonomiczna i swot - strona 2 Analiza ekonomiczna i swot - strona 3

Fragment notatki:


Podejście teoretyczne do problemu Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych technik analitycznych , służąca do porządkowania informacji . Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej . Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):
S (Strengths) - mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,
W (Weaknesses) - słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,
O (Opportunities) - szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,
T (Threats) - zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie.
Informacja strategiczna, posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych. Natomiast w piśmiennictwie istnieją co najmniej trzy ujęcia, wyjaśniające czym różni się górna połowa macierzy od dolnej (a więc mocne strony od szans, a słabe strony od zagrożeń).
Jest to bardzo rozpowszechniony obecnie schemat analizy. Najczęściej stosowany jest w bardzo uproszczonej formie, tzn. przybiera postać czterech list czynników (zwykle przedstawianych w formie tabelarycznej). Pełnia użyteczności techniki SWOT ujawnia się jednak dopiero gdy poddać cztery pozornie niezależne grupy czynników analizie wzajemnych powiązań. W praktyce ćwiczenie to sprowadza się do odpowiedzi na serię pytań:
Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę?
Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie?
Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?
Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?
jak łatwo wywnioskować analizę można też przeprowadzić w odwrotnym kierunku, tzn. od zewnątrz do wewnątrz:
Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę?
Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość?
Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę?
Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?
Zwykle oba podejścia stosuje się uzupełniająco, stąd często w literaturze mowa o analizie SWOT/TOWS. Istota analizy wskaźnikowej          Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. wachlarz wskaźników, jakie mogą być obliczone na podstawie sprawozdań finansowych, jest szeroki. Można za ich pomocą syntetycznie charakteryzować różne aspekty ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa. W krajach o gospodarce rynkowej stosuje się pewne zestawy, bardzo zbliżonych pod względem treści, wskaźników ekonomicznych. dzięki ujednoliceniu treści tych wskaźników mogą one być jednoznacznie interpretowane nie tylko przez menadżerów, ale również kredytodawców i udziałowców firmy. W zależności od potrzeb i zainteresowań, poszczególne grupy odbiorców analizy wskaźnikowej ograniczają zakres wskaźników wykorzystywanych w analizie.


(…)

… od wielu lat z powodzeniem współpracuje ze spółkami własnej Grupy Kapitałowej oraz ze sprawdzonymi w wielu kontraktach podwykonawcami i partnerami technologicznymi. Polimex-Mostostal S.A. szczyci się już ponad 10-letnim stażem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecność Spółki na parkiecie przynosi nie tylko prestiż, ale co najważniejsze, możliwość współtworzenia polskiego rynku kapitałowego.
Polimex-Mostostal…
… należności przez kontrahentów następuje średnio po 95 dniach.
Wskaźnik rotacji należności w razach wyniósł 3,80 co oznacza, że średnio 4 razy w roku następuje obrót należności.
Wskaźniki zadłużenia:
Wskaźnik ogólnego zadłużenia spadł względem roku ubiegłego o 2,14 osiągając poziom 64,96 co należy ocenić pozytywnie gdyż zmniejszył się poziom zadłużenia jednostki. Mieści się on także w standardach…
… saldami rachunku bieżącego i pomocniczego poprzez automatyczną konsolidacje sald na rachunku. Dodatkowo Polimex opracował plan spłaty długu w kolejnych latach m.in. poprzez zbycie części aktywów.
Ryzyko walutowe
W ostatnim roku blisko 34% przychodów ze sprzedaży pochodziło z zagranicy, co powoduje, że przychody wygenerowane przez Polimex w walucie obcej są narażone na ryzyko kursowe
wynikające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz