Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny wspierający zarządzanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny wspierający zarządzanie - strona 1 Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny wspierający zarządzanie - strona 2 Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny wspierający zarządzanie - strona 3

Fragment notatki:

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 4 stron.
Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny wspierający zarządzanie Przez rachunkowość zarządczą rozumie się proces generowania informacji finansowych i niefinansowych odpowiednio do potrzeb zarządzania jednostką gospodarującą, w szczególności w celu ułatwienia podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych przez menedżerów i pracowników jednostki
Międzynarodowa Federacja Księgowych definiuje rachunkowość zarządczą jako „proces identyfikacji, pomiaru, analizy, przygotowania i komunikowania informacji (finansowych i operacyjnych) stosowanych przez kadrę kierowniczą do planowania , oceny, i kontroli w ramach organizacji oraz do zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów.
Przez identyfikację rozumie się ujęcie transakcji czy zdarzenia gospodarczego i odpowiednią jego kwalifikację w systemie rachunkowości. Pomiar oznacza kwantyfikację transakcji ,które miały, mają lub będą miały miejsce. Analiza , zwykle poprzedzona odpowiednim grupowaniem ( np. kosztów czy przychodów) polega na poszukiwaniu przyczyn odwzorowania danego procesu,, ich relacji do innych zdarzeń i uwarunkowań
Przygotowanie i interpretacja polega na zestawieniu danych rachunkowości (ex post) z i danych planowanych w sposób skoordynowany i logiczny, np. w wewnętrznych raportach o dokonaniach , uzupełnionych podsumowaniem o przyczynach odchyleń. Planowanie jest rozumiane jako kwantyfikacja i interpretacja skutków zaplanowanych działań, kontraktów, innych transakcji i zdarzeń dla danej organizacji. Każdy rodzaj planowania, tj planowanie strategiczne i operacyjne wymaga informacji rachunkowości zarządczej z poprzednich okresów oraz perspektywicznych. Oznacza to odpowiednie współdziałanie w tworzeniu systemu planowania, kwantyfikacji osiąganych celów organizacji oraz wyborze odpowiednich metod i technik monitorowania stopnia osiągania określonych celów. Ocena polega na uwzględnieniu implikacji przeszłych i oczekiwanych zdarzeń poprzez opracowanie i analizę trendów i relacji danych w celu ułatwienia wyboru optymalnych dróg działania. Controling polega na zapewnieniu integracji informacji finansowych dotyczących działań i zasobów organizacji. Obejmuje monitorowanie i pomiar dokonań i wprowadzanie ewentualnych działań korygujących, dzięki dostarczanym informacjom o odchyleniach , w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów odbywa się poprzez system raportów wewnętrznych odpowiadających ośrodkom odpowiedzialności, służącym rozliczaniu z efektywności nabywania i użytkowania( alokacji) zasobów oraz efektywności ogólnego działania Sprawozdania zewnętrzne oparte na regulacjach normatywnych są przygotowywane dla użytkowników zewnętrznych, tj akcjonariuszy, kredytodawców, agend rządowych i organów podatkowych. Jako składnik rachunkowości zarządczej jest uważane również współdziałanie w ustaleniu zasad rachunkowości stanowiących podstawę sprawozdawczości zewnętrznej.

(…)

… w ustaleniu zasad rachunkowości stanowiących podstawę sprawozdawczości zewnętrznej.
Rachunkowość zarządcza powinna dostarczać informacje i wspomagać swoimi rekomendacjami osoby kierujące w całym cyklu zarządzania, co obejmuje m.in. następujące czynności: *wytyczanie strategii organizacji i planowania w długich okresach; wymaga to uczestniczenia w analizie i ocenie projektów dotyczących wprowadzania nowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz